Markkinakommentti

Vahvistunut talouskasvu tukee kiinteistömarkkinaa

Antti Louko

Suomen kiinteistösijoitusmarkkina on pysynyt erittäin aktiivisena alku­vuonna 2017, ja etenkin kansain-väliset sijoittajat ovat tehneet mer­kittäviä transaktioita. On todennä­köistä, että vahvistunut talouskasvu ja historiallisen matala korkotaso tukevat kiinteistömarkkinaa myös loppuvuonna. Kesällä julkistettujen jättikauppojen ansiosta näyttää selvältä, että Suomen transaktio-volyymi tekee tänäkin vuonna uuden ennätyksen.

Suomen talouskasvu on vihdoin selvästi piristynyt pitkään jatkuneen heikon kauden jälkeen. Kun joulukuussa 2016 Suomen Pankki ennusti vuodelle 2017 vain 1,3 prosentin kasvua, niin tällä hetkellä Suomen Pankin ennuste on jo 2,1 prosenttia, ja osa pankeista ennustaa kuluvalle vuodelle selvästi kovempiakin kasvulukemia. Talouden monivuotinen negatiivinen kierre onkin vaihtunut − ainakin joksikin aikaa − vahvistuvaksi positiiviseksi tunnelmaksi, joka alkaa vähitellen heijastua myös kiinteistöjen vuokrausmarkkinaan.

Kun samanaikaisesti korot näyttävät pysyttelevän euroalueella poikkeukselli­sen matalina ainakin vielä jonkin aikaa ja kiinteistöjen tuottotasot sinnittelevät Suomessa edelleen muuhun Eurooppaan nähden korkealla tasolla, avaa tämä erit­täin mielenkiintoisia mahdollisuuksia kiinteistösijoittajille.

Lue lisää