Vahva paikallinen osaaminen ja markkinatuntemus

Catella konserni toimii taloudellisena neuvonantajanaja varainhoitajana erikoistuen kiinteistö-, korko- ja pääomamarkkinoihin.

Catellalla on johtava asema kiinteistösektorilla ja vahva paikallinen edustus Euroopassa. Catellan kiinteistösektorin neuvonantopalvelut Euroopassa kattavat kolme toimialaa; myynti- ja ostoneuvonanto, pääomajärjestelyt sekä tutkimus ja arviointi.

Catella on johtava neuvonantaja Suomen kiinteistömarkkinoilla. Palveluitamme Suomessa  ovat kiinteistötransaktiot, vuokraus, rahoitusjärjestelyt sekä arviointi- ja konsultointipalvelut. Palveluksessamme on 37 henkilöä kuudessa toimistossa.

Palvelumme

Myynti- ja ostoneuvonanto

Catella tarjoaa neuvonantopalvelua kotimaisille ja ulkomaisille kiinteistösijoittajille yksittäisten kiinteistöjen sekä kiinteistösalkkujen myynneissä ja ostoissa. Catellalla on pitkä kokemus kiinteistötransaktioista Suomessa ja on johtava neuvonantaja Euroopassa

Lue lisää

Pääomajärjestelyt

Catella osallistuu useaan pääomamarkkinoihin liittyvään transaktioon vuosittain. Olemme olleet neuvonantajana neljässä joka viidestä kiinteistösijoitusyhtiön pörssilistautumisessa Pohjoismaissa ja tarjoamme kattavan investointipankkiosaamisen pörssilistautumisiin.

Lue lisää

Arviointi ja konsultointi

Catella tarjoaa ammattimaiset ja luotettavat arviointi- ja konsultointipalvelut kiinteistöjä koskevan päätöksenteon tueksi. Arviointiyksikön palveluvalikoimaan kuuluvat myös IVS ja RICS -standardin mukaiset arvioinnit.

Lue lisää

Vuokraus

Catella tarjoaa asiantuntevat vuokrauspalvelut Suomessa pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa.

Lue lisää