Om Catella

Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalför­valtare i 12 länder.