Pressmeddelanden och övriga nyheter från Catella

Alla länder Valda länder
Alla områden Valda områden
Alla nyheter Endast pressmeddelanden
Pressmeddelande 2017-06-15

Catella AB (publ) förtidsinlöser utestående obligationslån 2012/2017 om 200 MSEK

Catella AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att Bolaget avser att utnyttja sin rätt att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer under Bolagets obligationslån med ISIN SE0004809630 (”Obligationerna”) den 20 juli 2017, i enlighet med villkoren för Obligationerna och bifogat meddelande om återlösen.

Catella Group
Nyhet 2017-06-15

Catella rådgivare till Slussgården vid avyttring av kontorsfastighet i Stockholm CBD

Catella rådgivare till Slussgården vid avyttring av kontorsfastigheten Lammet 17 i centrala Stockholm.

Corporate Finance
Nyhet 2017-06-13

Catella rådgivare till Västerstaden

Catella har agerat rådgivare till Västerstaden vid avyttring av bostadsbestånd i Örebro. Köpare är Victoria Park.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-06-09

Catella AB (publ) emitterar nytt femårigt icke säkerställt obligationslån om 500 mkr

Catella AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att Bolaget framgångsrikt emitterat ett nytt femårigt icke säkerställt obligationslån om 500 mkr med en rörlig ränta om Stibor 3m +4 procentenheter.

Catella Group
Nyhet 2017-05-31

Catella rådgivare till Kopparstaden

Catella har agerat rådgivare till Kopparstaden vid avyttring av bostadsfastighet i Falun. Köpare är SBB.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-05-29

Kommuniké från årsstämma i Catella AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Catella AB (publ) beslutades bland annat:

Catella Group
Nyhet 2017-05-17

Property Income 2017 ställer in den första emissionen

Property Income 2017 som Catella lanserade i april är en alternativ investeringsfond som ska investera i förvaltningsfastigheter med stabila kassaflöden och hög utdelningskapacitet. Styrelsen i Property Income 2017 har nu beslutat att dra tillbaka Erbjudandet, då emissionslikviden understiger teckning motsvarande 1 000 000 aktier.

Property Investment Management
Pressmeddelande 2017-05-12

Catella AB – Delårsrapport januari-mars 2017

Intäkterna ökade med 32 miljoner kronor, motsvarande 7 procent, och rörelseresultatet ökade med 5 miljoner kronor, motsvarande 9 procent, i jämförelse med förgående år. Förvaltat kapital ökade med 7,9 miljarder kronor under kvartalet och 27,9 miljarder kronor i jämförelse med föregående år vilket har ökat de fasta intäkterna. Både intäkter och resultat i jämförelse med föregående år genereras bredare från alla delar av Catella.

Catella Group
Pressmeddelande 2017-05-11

Catella avser emittera ett icke säkerställt obligationslån med ett rambelopp om 750 mkr

Catella undersöker nu möjligheten att emittera ett obligationslån med fem års löptid med ett rambelopp om 750 mkr och har engagerat ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank AB (publ) som finansiella rådgivare. 

Catella Group
Pressmeddelande 2017-04-28

Catella publicerar årsredovisning 2016

Från och med idag finns Catellas årsredovisning för verksamhetsåret 2016 tillgänglig att ladda ner från Catellas webbplats www.catella.com/arsredovisning.

Catella Group
Pressmeddelande 2017-04-28

Catella lanserar den första svenska fastighets-fonden som noteras på Nasdaq Stockholm

Catellas Property Investment Management lanserar nu Property Income 2017 som är en alternativ investeringsfond som ska investera i förvaltningsfastigheter med stabila kassaflöden och hög utdelningskapacitet. Fondens AIF-förvaltare är Plain Capital Asset Management Sverige AB och fondens depåbank är SEB. Notering vid Nasdaq Stockholm är planerad till i slutet av maj. 

Property Investment Management
Pressmeddelande 2017-04-26

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Årsstämma i Catella AB (publ) (”Bolaget”) äger rum måndagen den 29 maj 2017 kl 14.00 på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Catella Group
Pressmeddelande 2017-04-07

Catella finansiell rådgivare vid etablering av nytt fastighetsbolag

Drygt 200 kunder till Catella Bank och dess samarbetspartner har tecknat aktier i det nybildade fastighetsbolaget Logistea AB, som har förvärvat logistikfastigheten Örja 1:20 från det danska logistik- och transportföretaget DSV. I samband med transaktionen tecknade DSV ett långt hyresavtal med Logistea. Johan Ericsson har utsetts till vd och avsikten är att Logistea ska noteras på Nasdaq First North. 

Corporate Finance
Nyhet 2017-04-05

Catella rådgivare till Örebrobostäder

Catella agerade rådgivare till Örebrobostäder vid avyttringen av studentboende samt markanvisningar i Örebro. Köpare är K2A/Svenska Studenthus.

Corporate Finance
Nyhet 2017-03-31

Catella rådgivare till Skandia vid försäljning av Galleria Domino i Norrköping

Catella har agerat rådgivare till Skandia Fastigheter vid avyttringen av Galleria Domino i Norrköping. Köpare är Stadsrum Fastigheter i Karlstad AB.

Corporate Finance
Nyhet 2017-03-30

Catella rådgivare till Elof Hansson vid försäljning i Göteborg

Catella har agerat rådgivare till Elof Hansson vid avyttringen av Stampen 6:17 i Göteborg. Köpare är Folksam Sak.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-03-30

Catella Nordic Long Short Equity utsedd till bästa fond av The Hedgefund Journal

Catella Nordic Long Short Equity utsågs igår kväll till bästa fond i kategorin ”Best performing fund over a 2 year period” på The Hedgefund Journal Awards i London. 

Mutual Funds
Pressmeddelande 2017-03-21

Catella exklusiv rådgivare vid försäljningen av Sigmahuset i Västerås

Catella var rådgivare till Barings (tidigare Cornerstone) vid försäljningen av det centralt belägna Sigmahuset i Västerås till Sveafastigheters och Tredje AP-fondens gemensamma bolag Fastighets AB Regio. Fastigheten omfattar cirka 18 500 kvadratmeter och rymmer hyresgäster som SEB, Fitness24Seven och O´Learys.   

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-03-15

CREDI: Allt mer positiv syn på kreditmarknaden bland fastighetsbolagen

I marsupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 44,4 till 46,5, drivet av positivare syn bland fastighetsbolagen som anser att tillgången till lånefinansiering har förbättrats avsevärt. Bankerna anser dock fortfarande att det råder en åtstramning på marknaden.

Corporate Finance
Nyhet 2017-03-07

Catella rådgivare till Riksbyggen

Catella har agerat rådgivare till Riksbyggen vid avyttring av två nyproducerade bostadsfastigheter i Malmö.

Corporate Finance