Pressmeddelanden och övriga nyheter från Catella

Alla länder Valda länder
Alla områden Valda områden
Alla nyheter Endast pressmeddelanden
Pressmeddelande 2017-10-19

Catella etablerar fastighetsbolaget TreKronor Property Investment

200 kunder till Catella och dess distributionspartners har tecknat aktier i det nybildade fastighetsbolaget Tre Kronor Property Investment AB (publ) som via dotterbolag förvärvat en portfölj om 72 livsmedelsfastigheter i södra Sverige. Bolagets styrelseordförande är Bernt-Olof Gustafsson, tidigare vd för KF Fastigheter. VD blir Michael Johansson som bland annat har en bakgrund som vd för ICA Fastigheter Sverige.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-09-26

CREDI indikerar en positiv syn på kreditmarknaden bland fastighetsbolagen

I septemberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 41,8 till 49,8, vilket är det starkaste resultatet sedan hösten 2015.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-08-25

Catella AB – Delårsrapport januari-juni 2017

Totala intäkter ökade med 141 miljoner kronor, motsvarande 15 procent, vilket medförde en ökning i rörelseresultatet om 15 procent i jämförelse med första halvåret föregående år. Under de senaste 12 månaderna har vi ökat vårt förvaltade kapital med 25 miljarder, motsvarande en ökning om 18 procent, vilket är i linje med vår tillväxtstrategi. Jämfört med första kvartalet var totalt förvaltat kapi-tal oförändrat men med en mycket bättre kvalitet i sammansättningen vilket ger både högre fasta intäkter men också ökad möjlighet till prestationsbaserade intäkter.

Catella Group
Pressmeddelande 2017-07-11

Catella etablerar verksamhet i Nederländerna

Catella har, genom Catella Property Fund Management AB, förvärvat aktierna i den nederländska fastighetsrådgivaren Panta Rhei Advisory B.V. Panta Rhei Advisory kommer att namnändras till Catella IM Benelux.

Catella Group
Nyhet 2017-07-07

Catella rådgivare till Platzer vid avyttring av bostadsbyggrätter om 1,7 mdkr

Catella har agerat rådgivare till Platzer vid avyttringen av byggrätter i sydvästra Göteborg till ett värde om 1,7 miljarder kronor. Köpare är Bonava, Peab Bostad, Magnus Månsson Fastigheter och Hökerum Bygg.

Corporate Finance
Nyhet 2017-07-03

Catella rådgivare till Riksbyggen vid förvärvet av ISS Fastighetsägare

Catella har agerat finansiell rådgivare till Riksbyggen i samband med förvärvet av ISS Fastighetsägare från ISS Group.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-06-29

CREDI indikerar fortsatt stigande kreditmarginaler och i övrigt relativt stabil kreditmarknad

I juniupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI minskar huvudindex från 46,5 till 41,8, vilket visar att såväl banker som fastighetsbolag anser att finansieringsklimatet har försämrats.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-06-15

Catella AB (publ) förtidsinlöser utestående obligationslån 2012/2017 om 200 MSEK

Catella AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att Bolaget avser att utnyttja sin rätt att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer under Bolagets obligationslån med ISIN SE0004809630 (”Obligationerna”) den 20 juli 2017, i enlighet med villkoren för Obligationerna och bifogat meddelande om återlösen.

Catella Group
Nyhet 2017-06-15

Catella rådgivare till Slussgården vid avyttring av kontorsfastighet i Stockholm CBD

Catella rådgivare till Slussgården vid avyttring av kontorsfastigheten Lammet 17 i centrala Stockholm.

Corporate Finance
Nyhet 2017-06-13

Catella rådgivare till Västerstaden

Catella har agerat rådgivare till Västerstaden vid avyttring av bostadsbestånd i Örebro. Köpare är Victoria Park.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-06-09

Catella AB (publ) emitterar nytt femårigt icke säkerställt obligationslån om 500 mkr

Catella AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att Bolaget framgångsrikt emitterat ett nytt femårigt icke säkerställt obligationslån om 500 mkr med en rörlig ränta om Stibor 3m +4 procentenheter.

Catella Group
Nyhet 2017-05-31

Catella rådgivare till Kopparstaden

Catella har agerat rådgivare till Kopparstaden vid avyttring av bostadsfastighet i Falun. Köpare är SBB.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-05-29

Kommuniké från årsstämma i Catella AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Catella AB (publ) beslutades bland annat:

Catella Group
Nyhet 2017-05-17

Property Income 2017 ställer in den första emissionen

Property Income 2017 som Catella lanserade i april är en alternativ investeringsfond som ska investera i förvaltningsfastigheter med stabila kassaflöden och hög utdelningskapacitet. Styrelsen i Property Income 2017 har nu beslutat att dra tillbaka Erbjudandet, då emissionslikviden understiger teckning motsvarande 1 000 000 aktier.

Property Investment Management
Pressmeddelande 2017-05-12

Catella AB – Delårsrapport januari-mars 2017

Intäkterna ökade med 32 miljoner kronor, motsvarande 7 procent, och rörelseresultatet ökade med 5 miljoner kronor, motsvarande 9 procent, i jämförelse med förgående år. Förvaltat kapital ökade med 7,9 miljarder kronor under kvartalet och 27,9 miljarder kronor i jämförelse med föregående år vilket har ökat de fasta intäkterna. Både intäkter och resultat i jämförelse med föregående år genereras bredare från alla delar av Catella.

Catella Group
Pressmeddelande 2017-05-11

Catella avser emittera ett icke säkerställt obligationslån med ett rambelopp om 750 mkr

Catella undersöker nu möjligheten att emittera ett obligationslån med fem års löptid med ett rambelopp om 750 mkr och har engagerat ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank AB (publ) som finansiella rådgivare. 

Catella Group
Pressmeddelande 2017-04-28

Catella publicerar årsredovisning 2016

Från och med idag finns Catellas årsredovisning för verksamhetsåret 2016 tillgänglig att ladda ner från Catellas webbplats www.catella.com/arsredovisning.

Catella Group
Pressmeddelande 2017-04-28

Catella lanserar den första svenska fastighets-fonden som noteras på Nasdaq Stockholm

Catellas Property Investment Management lanserar nu Property Income 2017 som är en alternativ investeringsfond som ska investera i förvaltningsfastigheter med stabila kassaflöden och hög utdelningskapacitet. Fondens AIF-förvaltare är Plain Capital Asset Management Sverige AB och fondens depåbank är SEB. Notering vid Nasdaq Stockholm är planerad till i slutet av maj. 

Property Investment Management