Pressmeddelanden och övriga nyheter från Catella

Alla länder Valda länder
Alla områden Valda områden
Alla nyheter Endast pressmeddelanden
Nyhet 2017-12-07

Catella rådgivare till Eurocommercial

Catella var rådgivare till Eurocommercial Properties vid försäljningen av köpcentrumet 421 i Högsbo strax söder om centrala Göteborg. ICA Maxi är ankarhyresgäst i fastigheten som omfattar i runda tal 33 000 kvm kommersiella lokaler. Exempel på övriga butiker är Media Markt, H&M, Intersport, Lindex, KappAhl och Jysk.

Corporate Finance
Nyhet 2017-12-06

Catella rådgivare till Next Step vid miljardaffär i Nya Hovås

Catella agerade rådgivare till Next Step Group vid miljardaffär i Nya Hovås, Göteborg. Ett nybildat joint venture-bolag mellan Next Step Group och Bygg-Göta förvärvade ett fastighetsbestånd om åtta fastigheter som i nuläget innefattar cirka 30 000 kvadratmeter med framför allt handel, kontor och samhällsverksamhet.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-12-04

Catella rådgivare och kapitalresningspartner vid framgångsrik emission i Baltic Horizon

Den alternativa investeringsfonden Baltic Horizon har publicerat resultatet av en kapitalresning under november månad. Majoriteten av emissionen om cirka 17,0 miljoner euro har rests av Catella. Baltic Horizons fondandelar handlas på Nasdaq i Stockholm och Tallinn.

Property Investment Management
Pressmeddelande 2017-11-28

Catellas valberedning inför årsstämman 2018

I enlighet med beslut från Catellas årsstämma den 29 maj 2017 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Catella AB (publ) inför årsstämman den 28 maj 2018.

Catella Group
Pressmeddelande 2017-11-27

Catella säkerställer fortsatt kontroll över IPM genom aktieförvärv från bl.a. befattningshavare i Catella-koncernen

För att säkerställa fortsatt kontroll över IPM Informed Portfolio Management AB (”IPM AB”) har Catella avtalat med ett antal befintliga aktieägare i moderbolaget IPM Informed Portfolio Management B.V. (”IPM B.V.”) om förvärv av aktier i IPM B.V. Köpeskillingen är beroende av vissa villkor och väntas uppgå till mellan 160 och 212 miljoner kronor. Överenskommelsen är villkorad bl.a. av godkännande från bolagsstämma i Catella AB (publ) och myndighetsgodkännande. 

Catella Group
Nyhet 2017-11-17

Catella rådgivare till kommunala bostadsbolag i Växjö

Catella har agerat rådgivare till de kommunala bolagen Växjöbostäder och Vidingehem vid avyttringen av två äldreboenden.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-11-14

Catella AB – Delårsrapport januari-september 2017

Den positiva trenden fortsatte även under tredje kvartalet där totala intäkter ökade med 20 procent. Rörelseresultatet ökade med 126 procent till 112 miljoner kronor i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen är driven av högre förvaltat kapital med en gynnsammare produktmix samt bra förvaltningsresultat inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds. Totala intäkter för niomånadersperioden ökade med 17 procent och rörelseresultatet ökade 47 procent till 256 miljoner kronor i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Catella Group
Nyhet 2017-11-11

Catella rådgivare till och förvaltare av Tre Kronor Property Investment som noterades på Nasdaq Stockholm First North den 11 november

Den 11 november noterades Tre Kronor Property Investment på Nasdaq Stockholm First North. 200 kunder till Catella och dess distributionspartners tecknade aktier i det nybildade fastighetsbolaget som via dotterbolag förvärvat en portfölj om 72 livsmedelsfastigheter i södra Sverige.

Corporate Finance
Nyhet 2017-11-11

Catella rådgivare till och förvaltare av Tre Kronor Property Investment som noterades på Nasdaq Stockholm First North den 11 november

Den 11 november noterades Tre Kronor Property Investment på Nasdaq Stockholm First North. 200 kunder till Catella och dess distributionspartners tecknade aktier i det nybildade fastighetsbolaget som via dotterbolag förvärvat en portfölj om 72 livsmedelsfastigheter i södra Sverige.

Corporate Finance
Nyhet 2017-11-11

Catella rådgivare till och förvaltare av Tre Kronor Property Investment som noterades på Nasdaq Stockholm First North den 11 november

Den 11 november noterades Tre Kronor Property Investment på Nasdaq Stockholm First North. 200 kunder till Catella och dess distributionspartners tecknade aktier i det nybildade fastighetsbolaget som via dotterbolag förvärvat en portfölj om 72 livsmedelsfastigheter i södra Sverige.

Corporate Finance
Nyhet 2017-11-01

Catella rådgivare till Lennart Ericsson Fastigheter

Catella rådgivare till Lennart Ericsson Fastigheter vid avyttring av en bostadsfastighet upplåten med tomträtt i Skarpnäck. Köpare är HSB Stockholm.

Corporate Finance
Nyhet 2017-10-27

Catella rådgivare till GotlandsHem

Catella har varit rådgivare till GotlandsHem vid avyttring av en bostadsportfölj med 923 lägenheter.

Corporate Finance
Nyhet 2017-10-27

Catella rådgivare till Riksbyggen vid avyttring av utvecklingsfastighet

Catella har agerat rådgivare till Riksbyggen vid försäljning av fastigheten Frigg 1 i Hyllie, Malmö. På fastigheten byggs totalt 71 hyresbostäder och en kommersiell lokal i en huskropp som kommer att vara färdigställd under andra kvartalet 2018. Köpare är Bantorget Hyresbostäder

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-10-19

Catella etablerar fastighetsbolaget TreKronor Property Investment

200 kunder till Catella och dess distributionspartners har tecknat aktier i det nybildade fastighetsbolaget Tre Kronor Property Investment AB (publ) som via dotterbolag förvärvat en portfölj om 72 livsmedelsfastigheter i södra Sverige. Bolagets styrelseordförande är Bernt-Olof Gustafsson, tidigare vd för KF Fastigheter. VD blir Michael Johansson som bland annat har en bakgrund som vd för ICA Fastigheter Sverige.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-09-26

CREDI indikerar en positiv syn på kreditmarknaden bland fastighetsbolagen

I septemberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 41,8 till 49,8, vilket är det starkaste resultatet sedan hösten 2015.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-08-25

Catella AB – Delårsrapport januari-juni 2017

Totala intäkter ökade med 141 miljoner kronor, motsvarande 15 procent, vilket medförde en ökning i rörelseresultatet om 15 procent i jämförelse med första halvåret föregående år. Under de senaste 12 månaderna har vi ökat vårt förvaltade kapital med 25 miljarder, motsvarande en ökning om 18 procent, vilket är i linje med vår tillväxtstrategi. Jämfört med första kvartalet var totalt förvaltat kapi-tal oförändrat men med en mycket bättre kvalitet i sammansättningen vilket ger både högre fasta intäkter men också ökad möjlighet till prestationsbaserade intäkter.

Catella Group
Pressmeddelande 2017-07-11

Catella etablerar verksamhet i Nederländerna

Catella har, genom Catella Property Fund Management AB, förvärvat aktierna i den nederländska fastighetsrådgivaren Panta Rhei Advisory B.V. Panta Rhei Advisory kommer att namnändras till Catella IM Benelux.

Catella Group
Nyhet 2017-07-07

Catella rådgivare till Platzer vid avyttring av bostadsbyggrätter om 1,7 mdkr

Catella har agerat rådgivare till Platzer vid avyttringen av byggrätter i sydvästra Göteborg till ett värde om 1,7 miljarder kronor. Köpare är Bonava, Peab Bostad, Magnus Månsson Fastigheter och Hökerum Bygg.

Corporate Finance