Catella AB – Delårsrapport januari-september 2017

14 november 2017 07:00 | Catella Group

Den positiva trenden fortsatte även under tredje kvartalet där totala intäkter ökade med 20 procent. Rörelseresultatet ökade med 126 procent till 112 miljoner kronor i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen är driven av högre förvaltat kapital med en gynnsammare produktmix samt bra förvaltningsresultat inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds. Totala intäkter för niomånadersperioden ökade med 17 procent och rörelseresultatet ökade 47 procent till 256 miljoner kronor i jämförelse med motsvarande period föregående år.

TREDJE KVARTALET 2017

 • Totala intäkter 571 mkr (477)
 • Nettoomsättning 568 mkr (475)
 • Rörelseresultat 112 mkr (50)
 • Resultat före skatt 114 mkr (56)
 • Periodens resultat 84 mkr (45), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 59 mkr (35)
 • Resultat per aktie** 0,72 kr (0,43)

NIOMÅNADERSPERIODEN 2017

 • Totala intäkter 1 653 mkr (1 417)
 • Nettoomsättning 1 647 mkr (1 401)
 • Rörelseresultat 256 mkr (174)
 • Resultat före skatt 270 mkr (417, exkl. Visa; 196*)
 • Periodens resultat 198 mkr (299, exkl. Visa; 150*), varav hänförligt till moderbolagets 
 • aktieägare 125 mkr (235, exkl. Visa; 86*)
 • Resultat per aktie** 1,53 kr (2,87, exkl. Visa; 1,05*)
 • Eget kapital** 1 628 mkr (1 534)
 • Eget kapital per aktie** 19,89 kr (18,75)

* Försäljning av aktier i Visa Europe skedde under andra kvartalet 2016 och gav engångsintäkt för niomånadersperioden 2016 om 221 mkr före skatt som redovisas i finansnettot och 149 mkr efter skatt.

** Hänförligt till moderbolagets aktieägare.