Catella AB (publ) emitterar nytt femårigt icke säkerställt obligationslån om 500 mkr

09 juni 2017 07:00 | Catella Group

Catella AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att Bolaget framgångsrikt emitterat ett nytt femårigt icke säkerställt obligationslån om 500 mkr med en rörlig ränta om Stibor 3m +4 procentenheter.

Catella AB (publ) har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 500 mkr med ett rambelopp om 750 mkr. Obligationslånet har en löptid om 5 år och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m +4 procentenheter. Intresset från nordiska investerare var stort och obligationslånet övertecknades. Totalt har fler än 50 investerare allokerats obligationer i transaktionen.

Emissionslikviden ska användas i syfte att refinansiera den befintliga obligationen (inklusive återköp), tillföra Catella ytterligare likviditet för den löpande verksamheten samt för att fortsätta expansionen och möjliggöra potentiella framtida förvärv. Obligationslånet kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank AB (publ) var finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen och Roschier Advokatbyrå AB var juridisk rådgivare.