Catella AB (publ) förtidsinlöser utestående obligationslån 2012/2017 om 200 MSEK

15 juni 2017 15:15 | Catella Group

Catella AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att Bolaget avser att utnyttja sin rätt att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer under Bolagets obligationslån med ISIN SE0004809630 (”Obligationerna”) den 20 juli 2017, i enlighet med villkoren för Obligationerna och bifogat meddelande om återlösen.

Obligationerna kommer att lösas till ett belopp per Obligation motsvarande 101 procent av nominellt belopp i enlighet med villkoren för Obligationerna, jämte upplupen obetald ränta från och med, men exklusive, närmast föregående ränteförfallodag till och med, och inklusive, återbetalningsdagen, och kommer utbetalas till Obligationsinnehavare som äger Obligationer på den relevanta avstämningsdagen som inträffar 13 juli 2017.

Meddelande om återlösen (eng. Call Notice) på engelska återfinns nedan.

---

Call Option Notice

From: Catella AB (publ) ("Catella")

To: Intertrust (Sweden) AB (the "Agent")

Holders of Catella's senior unsecured callable bonds with ISIN SE0004809630 (the "Bonds")

Dated: 15 June 2017

Dear Sirs,

We refer to the terms and conditions of the Bonds (the "Terms and Conditions"). Terms defined in the Terms and Conditions have the same meaning in this notice unless given a different meaning herein.

We hereby give you notice that Catella will exercise its right to redeem all outstanding Bonds in full on the Early Redemption Date (being 20 July 2017), in accordance with Clause 8 (Early redemption by request of the Company) of the Terms and Conditions.

The redemption amount for each Bond shall be the applicable Early Redemption Amount (being 101.00 per cent. of the Nominal Amount), plus accrued but unpaid Interest up to (and including) the Early Redemption Date, and the redemption amount will be paid to the Bondholders holding Bonds on the applicable Record Date (being 13 July 2017). 

The Bonds will be delisted from the corporate bond list of Nasdaq Stockholm on or about the Record Date.

This notice is irrevocable and shall be governed by Swedish law.

Yours faithfully

Catella AB (publ)