Catella AB:s kommentar till Nasdaq Stockholms handelsstopp av bolagets A-aktier

29 augusti 2017 13:37 | Catella Group

Nasdaq Stockholm har beslutat att, tills vidare, stoppa handeln i Catella AB:s A-aktier. Med anledning av detta bekräftar Catella härmed att bolaget inte har någon icke-offentliggjord information som kan förklara den senaste tidens kursuppgång i bolagets A-aktie.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Press kontakt:
Knut Pedersen Johan Hähnel
Vd och koncernchef Kommunikationsansvarig
+46 8-463 33 10 +46 70 605 63 34
knut.pedersen@catella.se johan.hahnel@catella.se

 
Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tretton länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på
catella.com.