Catellas valberedning inför årsstämman 2018

28 november 2017 15:43 | Catella Group

I enlighet med beslut från Catellas årsstämma den 29 maj 2017 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Catella AB (publ) inför årsstämman den 28 maj 2018.

Valberedningen består av följande personer:

  • Thomas Andersson Borstam, utsedd av TAB Holding AB och i kraft av privat ägande, och ordförande i valberedningen
  • Johan Claesson, utsedd av CA Plusinvest AB och styrelseordförande i Catella AB
  • Kenneth Andersen, utsedd av Strawberry Capital AS

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast
den 23 februari 2018 till valberedning@catella.se eller följande adress:

Att: Valberedningen
Catella AB
Box 5894
102 40 Stockholm

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johan Claesson
Styrelseordförande
+46 70-547 16 36

Thomas Andersson Borstam
Ordförande i valberedningen
+46 70-819 73 09