CREDI indikerar en positiv syn på kreditmarknaden bland fastighetsbolagen

26 september 2017 07:00 | Corporate Finance

I septemberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 41,8 till 49,8, vilket är det starkaste resultatet sedan hösten 2015.

”Årets tredje CREDI-enkät visar på en stark förbättring i CREDIs huvudindex, från 41,8 till 49,8. Resultatet är det högsta på två år, och utgör den näst största förbättringen i huvudindex i CREDIs historia. De noterade fastighetsbolagen är starkt positiva till kreditmarknadens utveckling, och som anledning nämner de bland annat förbättrad tillgång till bankfinansiering och minskade kreditmarginaler. Dessutom anser både fastighetsbolagen och bankerna att löptiden på lånen har ökat”, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

”Fastighetsbolagens enkätsvar i CREDI har historiskt följt utvecklingen på börsen. Den relativt starka utvecklingen på Stockholmsbörsen under det senaste året indikerar en fortsatt förbättring i kreditsentimenten under kommande kvartal. Den positiva synen på kreditmarknaden i den senaste CREDI-enkäten visar även på en fortsatt stabil utveckling i bankernas utlåning”, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

”Medan tillgången på banklån förbättras och obligationerna fortsatt går starkt har preferensaktierna tappat i popularitet bland fastighetsbolagen. Efter mer än ett år utan nya emissioner på Stockholmsbörsens huvudlista har flera fastighetsbolag nu signalerat att de ska lösa in sina utestående preferensaktier. I somras löste Sagax in mer än 70 procent av sina preferensaktier, vilket minskade den totala volymen med 8,2 procent. Dessutom har Balder för avsikt att lösa in alla sina 10 miljoner utestående preferensaktier, vilket skulle minska den totala volymen med ytterligare 24 procent”, avslutar Martin Malhotra.

Den tjugonde upplagan av Catellas kreditbarometer CREDI (Catella Real Estate Debt Indicator) finns bifogad och går även att ladda ned från catella.com/credi. CREDI består av två delar: dels ett index baserat på en enkät till noterade fastighetsbolag och aktiva banker, dels en uppsättning index baserade på allmänt tillgängliga uppgifter. Läs mer om metodiken på catella.com/credi. I denna upplaga ingår även en analys av preferensaktier och en överblick av fastighetsmarknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Malhotra Arvid Lindqvist
Projektledare Analyschef
08-463 34 05 08-463 33 04
martin.malhotra@catella.se  arvid.lindqvist@catella.se

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 13 länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.se.