Catella rådgivare till Västerstaden

13 juni 2017, Örebro, Sverige | Corporate Finance

Catella har agerat rådgivare till Västerstaden vid avyttring av bostadsbestånd i Örebro. Köpare är Victoria Park.

Nedan följer utdrag från Fastighetsvärlden:

Victoria Park köper av Västerstaden

Victoria Park förvärvar ett bostadsfastighetsbestånd med 396 lägenheter i Örebro. Det underliggande värdet i transaktionen är 305 miljoner kronor vilket motsvarar 10.850 kronor per kvm.

Efter sju års ägande säljer Västerstaden ett bostadsbestånd i Örebro med god vinst. Victoria Park förvärvar fastigheterna via ett bolagsförvärv där fastighetsvärdet satts till 305 miljoner kronor.

Beståndet innehåller 396 lägenheter och den totala uthyrningsbara arean uppgår till 28.000 kvm.

JLL och Fredersen Advokatbyrå har agerat rådgivare i transaktionen.

– Vi har länge letat efter passande objekt i Örebro, som därmed blir vår tolfte stad, och ser gärna ett större bestånd här framöver, säger Victoria Parks VD Peter Strand.

Västerstaden förvärvade beståndet i en affär med kommunens Öbo under 2010 och betalade då 138 miljoner för beståndet. Egentligen skulle man förvärvat mer men delar av affären stoppades. Läs mer om den affären och Öbos övriga försäljningar 2010 i länkarna här intill.

Beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig hyra om cirka 880 kronor per kvadratmeter och har en omsättningshastighet i paritet med Victoria Parks befintliga bestånd.

– De förvärvade fastigheterna är så kallade miljonprogram byggda på 1960-talet, och som ej genomgått renovering. Vi förväntar oss kunna förädla det aktuella beståndet genom vår värdeskapande förvaltningsmodell med en social dimension, säger Peter Strand.

Till Fastighetsvärlden