Försäljning och förvärv

Catella erbjuder rådgivning inom alla typer av fastighetsrelaterade transaktioner till samtliga kategorier av fastighetsägare och investerare. Vi har genom vårt stora affärsflöde och omfattande kontaktytor stor kunskap om marknaden och potentiella investerare och deras preferenser.

Relaterade case

Vi erbjuder rådgivningstjänster inom alla typer av fastighetstransaktioner, såsom bolags- och portföljtransaktioner, styckfastigheter, sale and leaseback, utvecklingsprojekt och hyresrättsombildningar. Vi bistår även med förvärvsrådgivning avseende både fastighetsportföljer och styckfastigheter.

Vid säljuppdrag utnyttjar vi vårt breda branschnätverk i försäljningsprocessen för att hitta bästa möjliga köpare. Vi har lång erfarenhet och stor expertis av att identifiera potentialen i varje fastighet och projekt och presentera den på ett attraktivt sätt för att sedan erbjuda den till rätt investerarkategori. Varje transaktion är unik, vi analyserar därför olika transaktionsstrukturer i syfte att optimera utfallet.

Som förvärvsrådgivare kan vi bistå med att identifiera fastighetsbestånd, modellering och värdering, strategisk rådgivning, samordning av due diligence, förhandlingar samt sammanställning av affärsplaner och beslutsunderlag. Vi drar nytta av vår lokala kunskap om marknadsläget för att hitta en optimal investering för köparen, strukturellt såväl som strategiskt.

Will display: 4139, 3139, 3090

Bottom:Transactions, Sales and Acquisitions

 

Läs om våra tjänster

Kapitalmarknad

Om det finns en bra affär eller ett bra bolag som behöver finansiering är Catella redo. Catella kan bistå hela vägen med analys av förvärv, konstruktion av bolag, hitta finansieringslösningar av såväl eget som lånat kapital för att slutligen åstadkomma ägarspridning genom att introducera bolaget på börsen.

Läs mer

Strategi och analys

Catellas förmåga att analysera fastigheter och marknadspåverkande faktorer efterfrågas av marknadsledande aktörer, ofta inför strategiska beslut om att investera i nya marknader eller tillgångsslag. Behöver du stöd inför beslut?

Läs mer