Kapitalmarknad

Om det finns en bra affär eller ett bra bolag som behöver finansiering är Catella redo. Catella kan bistå hela vägen med analys av förvärv, konstruktion av bolag, hitta finansieringslösningar av såväl eget som lånat kapital för att slutligen åstadkomma ägarspridning genom att introducera bolaget på börsen.

RELATERADE CASE

Catella bistår företag med lösningar där det handlar om att kanalisera kapital från de som har ett överskott till de som behöver kapitaliseras. Så gott som alltid är det fastigheter med i bilden. Finansieringen kan röra både eget och främmande kapital, det vill säga aktiekapital i det första fallet och krediter i det andra. Antingen är det företag som behöver råd när det gäller hur en fastighetsaffär ska finansieras alternativt kan det vara ett fastighetsbolag som behöver kapitalisering via aktiemarknaden eller kreditmarknaden eller både och. Catella gör en analys av optimal kapitalstruktur utifrån företagets behov, önskemål och krav. Är det en större affär kan flera investerare respektive flera långivare gå samman i en syndikering.

Eget kapital kan bestå av stamaktier med olika rösträtt, preferensaktier med företräde till utdelning samt aktieägarlån som blir eget kapital vid konvertering till aktier. Antalet ägare kan variera från en enskild, ett fåtal som går samman i ett joint-venture, till hundra- eller till och med tusentals vid en börsnotering.

Är det krediter som efterfrågas kan banksystemet eller obligations- och penningmarknaden användas. Vi har goda kontakter i banksektorn.

 
 

Will display: 4342,4249,4248

Bottom:Capital Markets

 

Läs om våra tjänster

Försäljning och förvärv

Catella erbjuder rådgivning inom alla typer av fastighetsrelaterade transaktioner till samtliga kategorier av fastighetsägare och investerare. Vi har genom vårt stora affärsflöde och omfattande kontaktytor stor kunskap om marknaden och potentiella investerare och deras preferenser.

Läs mer

Strategi och analys

Catellas förmåga att analysera fastigheter och marknadspåverkande faktorer efterfrågas av marknadsledande aktörer, ofta inför strategiska beslut om att investera i nya marknader eller tillgångsslag. Behöver du stöd inför beslut?

Läs mer