Nyheter från Corporate Finance

Alla länder Valda länder
Alla områden Valda områden
Alla nyheter Endast pressmeddelanden
Nyhet 2017-07-07

Catella rådgivare till Platzer vid avyttring av bostadsbyggrätter om 1,7 mdkr

Catella har agerat rådgivare till Platzer vid avyttringen av byggrätter i sydvästra Göteborg till ett värde om 1,7 miljarder kronor. Köpare är Bonava, Peab Bostad, Magnus Månsson Fastigheter och Hökerum Bygg.

Corporate Finance
Nyhet 2017-07-03

Catella rådgivare till Riksbyggen vid förvärvet av ISS Fastighetsägare

Catella har agerat finansiell rådgivare till Riksbyggen i samband med förvärvet av ISS Fastighetsägare från ISS Group.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-06-29

CREDI indikerar fortsatt stigande kreditmarginaler och i övrigt relativt stabil kreditmarknad

I juniupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI minskar huvudindex från 46,5 till 41,8, vilket visar att såväl banker som fastighetsbolag anser att finansieringsklimatet har försämrats.

Corporate Finance
Nyhet 2017-06-26

Catella rådgivare till Stångåstaden

Catella rådgivare till AB Stångåstaden vid försäljningen av 1 088 lägenheter i Linköping. Köpare är Heimstaden.

Corporate Finance
Nyhet 2017-06-15

Catella rådgivare till Slussgården vid avyttring av kontorsfastighet i Stockholm CBD

Catella rådgivare till Slussgården vid avyttring av kontorsfastigheten Lammet 17 i centrala Stockholm.

Corporate Finance
Nyhet 2017-06-13

Catella rådgivare till Västerstaden

Catella har agerat rådgivare till Västerstaden vid avyttring av bostadsbestånd i Örebro. Köpare är Victoria Park.

Corporate Finance
Nyhet 2017-05-31

Catella rådgivare till Kopparstaden

Catella har agerat rådgivare till Kopparstaden vid avyttring av bostadsfastighet i Falun. Köpare är SBB.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-04-07

Catella finansiell rådgivare vid etablering av nytt fastighetsbolag

Drygt 200 kunder till Catella Bank och dess samarbetspartner har tecknat aktier i det nybildade fastighetsbolaget Logistea AB, som har förvärvat logistikfastigheten Örja 1:20 från det danska logistik- och transportföretaget DSV. I samband med transaktionen tecknade DSV ett långt hyresavtal med Logistea. Johan Ericsson har utsetts till vd och avsikten är att Logistea ska noteras på Nasdaq First North. 

Corporate Finance
Nyhet 2017-04-05

Catella rådgivare till Örebrobostäder

Catella agerade rådgivare till Örebrobostäder vid avyttringen av studentboende samt markanvisningar i Örebro. Köpare är K2A/Svenska Studenthus.

Corporate Finance
Nyhet 2017-03-30

Catella rådgivare till Skandia vid försäljning av Galleria Domino i Norrköping

Catella har agerat rådgivare till Skandia Fastigheter vid avyttringen av Galleria Domino i Norrköping. Köpare är Stadsrum Fastigheter i Karlstad AB.

Corporate Finance
Nyhet 2017-03-30

Catella rådgivare till Elof Hansson vid försäljning i Göteborg

Catella har agerat rådgivare till Elof Hansson vid avyttringen av Stampen 6:17 i Göteborg. Köpare är Folksam Sak.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-03-21

Catella exklusiv rådgivare vid försäljningen av Sigmahuset i Västerås

Catella var rådgivare till Barings (tidigare Cornerstone) vid försäljningen av det centralt belägna Sigmahuset i Västerås till Sveafastigheters och Tredje AP-fondens gemensamma bolag Fastighets AB Regio. Fastigheten omfattar cirka 18 500 kvadratmeter och rymmer hyresgäster som SEB, Fitness24Seven och O´Learys.   

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-03-15

CREDI: Allt mer positiv syn på kreditmarknaden bland fastighetsbolagen

I marsupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 44,4 till 46,5, drivet av positivare syn bland fastighetsbolagen som anser att tillgången till lånefinansiering har förbättrats avsevärt. Bankerna anser dock fortfarande att det råder en åtstramning på marknaden.

Corporate Finance
Nyhet 2017-03-07

Catella rådgivare till Riksbyggen

Catella har agerat rådgivare till Riksbyggen vid avyttring av två nyproducerade bostadsfastigheter i Malmö.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2017-03-01

Catella rådgivare vid MaxFasts nyemission

Catellas Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare och Catella Bank var book runner till MaxFast i samband med bolagets nyemission av stamaktier som kommunicerades igår. Emissionen blev övertecknad och bolaget tillfördes totalt 134 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Corporate Finance