Nyheter från Corporate Finance

Alla länder Valda länder
Alla områden Valda områden
Alla nyheter Endast pressmeddelanden
Pressmeddelande 2016-12-23

Catella rådgivare vid notering av Baltic Horizon på Nasdaq Stockholms nya fondmarknad

Den alternativa investeringsfonden Baltic Horizon blir idag först ut att noterats på Nasdaq Stockholms nya marknad för Alternativa Investeringsfonder (AIF). Catella var rådgivare till Baltic Horizons förvaltare Northern Horizon Capital i samband med kapitalanskaffning och notering. Genom Catella har Baltic Horizon tillförts mer än 4 000 investerare och totalt handlas nu 57 264 743 fondandelar på Nasdaq i Stockholm och Tallinn.

Corporate Finance
Nyhet 2016-12-22

Catella rådgivare till Veidekke

Catella agerar rådgivare till Veidekke Bostad vid etablering av fastighetsbolag för utveckling och förvaltning av hyresrätter i och omkring de tre storstadsområdena.

Corporate Finance
Nyhet 2016-12-20

Catella rådgivare till Catena vid försäljning i Malmö

Catella har agerat rådgivare till Catena vid försäljningen av 6 fastigheter belägna i Malmö. Köpare är Norama Real Estate Fund.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2016-12-19

Catella förstärker sin Corporate Finance genom senior rekrytering

Catella förstärker teamet för fastighetsrådgivning i Göteborg för att möta en ökad efterfrågan av transaktionsrådgivning genom att rekrytera Pernilla Hallin som partner. Pernilla kommer senast från CBRE där hon var Director. Hon har arbetat med transaktioner i seniora roller i över 10 år.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2016-12-14

Positivt trendbrott trots ökande kreditmarginaler

I decemberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 42,5 till 44,4, vilket indikerar ett positivt trendbrott i kreditsentimenten. Det råder dock en fortsatt åtstramning på marknaden, där bankerna och fastighetsbolagen är överens om att kreditmarginalerna ökar.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2016-12-06

Catella exklusiv rådgivare vid försäljningen av Oskargallerian i Örnsköldsvik

Catella var rådgivare till Barings (tidigare Cornerstone) vid försäljningen av Örnsköldsviks största centralt belägna galleria Oskargallerian till Nordek. Fastigheten omfattar cirka 8 200 kvadratmeter och rymmer hyresgäster som H&M, Stadium, MQ och Dressman.   

Corporate Finance
Nyhet 2016-12-06

Catella rådgivare vid försäljning i Kungens Kurva

Catella har agerat rådgivare till Michael Gullstedt och Caroline Gullstedt Tracy vid avyttringen av Kurvan 7 i Kungens Kurva, Stockholm. Köpare är ICA Fastigheter.

Corporate Finance
Nyhet 2016-11-25

Catella rådgivare vid försäljning i Stockholm

Catella har agerat rådgivare till säljaren vid avyttring av fem fastigheter belägna i Stockholm och Solna. Köpare är Akelius.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2016-11-21

Catella exklusiv rådgivare vid Slussgårdens förvärv av Snäckan 8 från Skanska

Catella har varit exklusiv rådgivare åt Slussgården vid förvärvet av Snäckan 8 i centrala Stockholm, där KPMG tidigare hade sitt huvudkontor. Catella initierade affären med den nuvarande ägaren Skanska, vilket möjliggjort ett förvärv redan innan byggstart.  

Corporate Finance
Nyhet 2016-11-01

Catella rådgivare till Eurocommercial

Catella rådgivare till Eurocommercial vid förvärv i Kristianstad.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2016-10-28

Sex nya medarbetare till Catellas svenska Corporate Finance

Catella förstärker den svenska fastighetsrådgivningen med sex nya analytiker till kontoren i Stockholm och Göteborg för att möta en ökad efterfrågan av både transaktionsrådgivning och kapitalmarknadsrelaterad rådgivning. 

Corporate Finance
Nyhet 2016-10-20

Webb-TV: Catellas syn på de svenska och baltiska fastighetsmarknaderna

Stark ekonomisk tillväxt och extremt expansiv penningpolitik har gjort att direktavkastningskraven på den svenska fastighetsmarknaden nu befinner sig på rekordlåga nivåer. Men vi står dock inför en vändpunkt.

Corporate Finance Banking
Pressmeddelande 2016-10-06

Catella huvudsamordnare vid kapitalanskaffning och sekundärnotering av Baltic Horizon

Den alternativa investeringsfonden Baltic Horizon, som noterades på Nasdaq Tallinn Fund List i juli 2016, planerar att genomföra ytterligare en kapitalanskaffning samt en sekundärnotering på Nasdaq Stockholm. Baltic Horizon blir därmed den första börshandlade alternativa investeringsfonden på Nasdaq Stockholm. Totalt planerar fonden att, i samband med sekundär-noteringen, genomföra en kapitalanskaffning på upp till 80 miljoner euro. 

Corporate Finance
Pressmeddelande 2016-10-03

Catella finansiell rådgivare vid etablering av Solnaberg Property

275 kunder till Catella Bank och dess samarbetspartner har tecknat aktier i ett nybildat bolag, Solnaberg Property AB, som in sin tur förvärvat fastigheten Bladet 3 från CapMan Real Estate. Fastigheten är belägen i attraktivt läge i Solna, Stockholm och består av totalt 31 325 kvadratmeter kontor och ett garage, med If Skadeförsäkring som största hyresgäst. Torbjörn Wiberg har utsetts till vd för Solnaberg Property som på sikt avses noteras på Nasdaq First North.

Corporate Finance
Nyhet 2016-09-26

Catella rådgivare till Växjöbostäder

Catella har varit rådgivare när Växjöbostäder sålde bostadsportfölj i Växjö. Köpare är Heimstaden Bostad och Viktoria Park.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2016-09-22

Catella: Brexit-effekten gynnar fastighetsbranschen

Septemberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI visar att fastighetsbranschen har klarat turbulensen efter Brexit-omröstningen väl. Fastighetsbolagens belåningsgrad ökade medan genomsnittsräntan sjönk och de börsnoterade fastighetsbolagen presterade bättre än Stockholmsbörsens index. Även CREDI:s huvudindex ökade från 41,0 till 42,5, men vi ser fortfarande en åtstramning på lånefinansieringsmarknaden.

Corporate Finance
Nyhet 2016-09-16

Catella rådgivare vid försäljning i Ulricehamn

Catella har agerat rådgivare till Stubo AB vid försäljningen av fastigheten Krämaren 4 i centrala Ulricehamn.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2016-08-10

Catella förstärker sin Corporate Finance genom senior rekrytering

Micael Averborg har rekryterats till Catella som ansvarig för transaktioner på Catellas Corporate Finance i Stockholm. Micael kommer senast från Atrium Ljungberg där han ingick i ledningsgruppen och var affärsområdeschef för Transaktion och Marknad. Han har arbetat i seniora roller inom fastighets-branschen i närmare 20 år.

Corporate Finance
Pressmeddelande 2016-06-30

Catella stänger framgångsrikt kapital-anskaffning till nya börshandlade fonden Baltic Horizon

Catella är finansiell rådgivare till fondförvaltaren Northern Horizon Capital i samband med kapitalresning och börsnotering av Baltic Horizon Fund. Den publika emissionen är nu framgångsrikt slutförd och Catella har rest cirka 25 miljoner euro under juni.  

Corporate Finance
Pressmeddelande 2016-06-29

Catella finansiell rådgivare till MaxFast Properties

Catella har agerat rådgivare till MaxFast Properties AB (publ), både i samband med kapitalresning om cirka 210 miljoner kronor och inför listning av bolagets aktie på First North vid Nasdaq Stockholm.

Corporate Finance