Catella rådgivare till kommunala bostadsbolag i Växjö

17 november 2017, Sweden | Corporate Finance

Catella har agerat rådgivare till de kommunala bolagen Växjöbostäder och Vidingehem vid avyttringen av två äldreboenden.

Pressmeddelande från Växjöbostader:

Hemsö ny fastighetsägare av de särskilda boendena Åbovägen och Norrelid

Växjöbostäder och Vidingehem säljer fastigheterna för de särskilda boendena Åbovägen och Norrelid i Växjö. Den nya ägaren Hemsö beräknas ta över 1 mars 2018.

Efter beslut om försäljning av Åbovägen och Norrelid i kommunfullmäktige i december 2016 öppnade Växjö kommun upp för anbud från olika intressenter. En avsiktsförklaring skrevs under i juli och sedan dess har förhandlingar förts vidare med Hemsö. Nu är avtalen tecknade och den nya ägaren Hemsö beräknas ta över fastigheterna 1 mars 2018.

Växjöbostäder är idag fastighetsägare för Norrelid och Vidingehem fastighetsägare för Åbovägen. Det bor 72 personer på Norrelid, som drivs av Norlandia Care, och 44 personer på Åbovägen, som drivs av Attendo. Norrlandia Care och Attendo kommer att fortsätta bedriva verksamheten och de boendes hyreskontrakt, vård och omsorg kommer inte att påverkas av försäljningen. Målet är att Hemsö tar över som fastighetsägare 1 mars 2018, med reservation för godkännande från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Skulle det dröja längre kvarstår Växjöbostäder och Vidingehem som fastighetsägare tills allt är klart.

- Det var viktigt för oss att denna försäljning inte skulle påverka de boende, varken avseende hyreskontrakt eller omsorg. Vi lämnar över fastigheterna till en trygg ny ägare med stor erfarenhet av att äga, förvalta och utveckla äldreboende. Hemsö har i processen visat sin långsiktighet och vi är glada över att det finns fler aktörer som bidrar till valfrihet och mångfald avseende äldreboende i kommunen, säger Anders Bengtsson (C), ordförande Växjöbostäder.

Till pressmeddelandet