Strategi och analys

Catellas förmåga att analysera fastigheter och marknadspåverkande faktorer efterfrågas av marknadsledande aktörer, ofta inför strategiska beslut om att investera i nya marknader eller tillgångsslag. Behöver du stöd inför beslut?

För att belysa trender och förändringar inom fastighetsfinansiering publicerar vi CREDI. Rapporten indikerar läget på den svenska fastighetslånemarknaden.

Läs mer om CREDI

Catella erbjuder ett brett spektra av rådgivnings­tjänster av strategisk karaktär till företag inom fastighetssektorn. Vår goda marknadskännedom och nära kontakt med ledande aktörer i fastighetsbranschen skapar en efterfrågan på våra tjänster inom strategi och analysarbete. Vi bidrar med kunskap och genomförandekraft i samband med upprättande av affärsplaner, strukturella förändringar av tillgångsslag, geografi eller skuld och andra affärskritiska frågeställningar.

Analysarbetet är en stor del av Catellas framgångsrecept och en fundamental ingrediens i varje affär. Vår CREDI-rapport är ett exempel på hur vi tätt följer utvecklingen på den finansiella marknaden. Vi erbjuder bland annat genomförbarhetsstudier, marknadsrapporter för lokala marknader eller länder och känslighetsanalyser på uppdrag av kunder. 

 

Will display:

Bottom:None

 

Läs om våra tjänster

Försäljning och förvärv

Catella erbjuder rådgivning inom alla typer av fastighetsrelaterade transaktioner till samtliga kategorier av fastighetsägare och investerare. Vi har genom vårt stora affärsflöde och omfattande kontaktytor stor kunskap om marknaden och potentiella investerare och deras preferenser.

Läs mer

Kapitalmarknad

Om det finns en bra affär eller ett bra bolag som behöver finansiering är Catella redo. Catella kan bistå hela vägen med analys av förvärv, konstruktion av bolag, hitta finansieringslösningar av såväl eget som lånat kapital för att slutligen åstadkomma ägarspridning genom att introducera bolaget på börsen.

Läs mer