Catella Real Estate Debt Indicator

För att belysa trender och förändringar inom fastighetsfinansiering publicerar vi CREDI. Rapporten indikerar läget på den svenska fastighetslånemarknaden.

CREDI består av två delar. Den ena delen är en enkät, ställd till svenska börsnoterade fastighetsbolag och aktiva banker på den nordiska marknaden, avseende en bedömning av förändringen i nuvarande och framtida kreditvillkor och kredittillgång på den svenska fastighetsfinansieringsmarknaden. Den andra delen är en uppsättning index baserade på allmänt tillgängliga uppgifter som visar den samlade utvecklingen av kreditvillkor som skuldsättningsgrad, löptid och lånekostnad för den börsnoterade svenska fastighetssektorn. 

För att vara säker på att få alla CREDI när de släpps, anmäl dig till vår prenumerationslista.