Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Fokus, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse kontakta oss enligt uppgifterna nedan.

Våra fonder

Fondnamn
1 dag
hittills i år
NAV
Date
Alternativa Fonder
n/a
8,44
1149,51
30 nov
0,08
4,69
170,43
30 nov
0,61
13,47
130,94
30 nov
0,61
13,67
128,76
30 nov
Aktiefonder
1,06
10,19
140,86
30 nov
0,93
11,60
411,62
30 nov
1,08
14,45
344,17
30 nov
1,09
14,61
1649,57
30 nov
1,47
32,61
470,47
30 nov
Räntefonder
-0,03
-0,27
126,83
30 nov
0,01
2,64
102,94
30 nov
0,04
0,90
122,56
30 nov
0,04
1,04
123,53
30 nov
Blandfonder
0,05
7,78
152,62
30 nov

Erik Kjellgren har ordet

Om lycka och gröna papperslappar

Erik Kjellgren

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten

Ford Prefect är en litterär figur i den fascinerande historien ”Liftarens guide till Galaxen” skriven av Douglas Adams. Som skribent för den (mycket ambitiöst) allomfattande publikationen tillbringar Ford hela 15 år på jorden för att kartlägga planeten som potentiellt intergalaktiskt resmål. Ni som läst boken känner säkert till att hela denna reseskildring sedan komprimeras i den färdiga utgåvan till en enda mening: ”Jorden – i stort sett menlös”.

Vad Ford själv dock konstaterade var exempelvis att jorden hade ett tydligt problem, nämligen följande: ”Dom flesta av dess innevånare var olyckliga större delen av sin tid. Många lösningar på detta problem blev föreslagna, men de handlade på ett eller annat sätt om cirkulationen av små gröna papperslappar, vilket var märkligt eftersom det på det hela taget inte var dom små gröna papperslapparna som var olyckliga.”


Läs vidare

Förmögenheter ska växa över tid - därför fokuserar vi på en sund balans mellan risk och avkastning.