Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Våra fonder

Fondnamn
1 dag
hittills i år
NAV
Date
Alternativa Fonder
-0,02
3,52
174,28
19 sep
0,36
2,99
154,47
19 sep
0,36
3,13
152,43
19 sep
Aktiefonder
0,12
7,09
437,86
19 sep
0,09
8,88
392,53
19 sep
0,10
9,05
1888,25
19 sep
0,34
5,05
557,32
19 sep
Räntefonder
-0,01
1,11
129,13
19 sep
0,07
6,06
111,62
19 sep
0,01
4,79
127,41
19 sep
0,04
4,84
128,74
18 sep
Blandfonder
0,19
3,38
166,91
19 sep

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och Års-/halvårsredogörelse

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och Års-/halvårsredogörelse

Ladda ner vår app

Ladda ner vår app

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på LinkedIn

Erik Kjellgren har ordet

Svalor och svarta svanar

Erik Kjellgren

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten

Många arter av svalor lever nära människan och bygger ofta bon i anslutning till och ibland inuti hus och lador. Svalan är på flera håll i världen en symbol för livet och en lyckobringare. Här på hemmaplan förknippas den ofta med att sommaren är i antågande. Uttrycket "En svala gör ingen sommar" antyder kopplingen, men vill dock samtidigt påvisa att en enskild händelse inte nödvändigtvis räcker som statistiskt bevis.

När Nassim Nicholas Taleb skriver om svarta svanar handlar det också till viss del om sannolikheter, men framförallt om förväntningsbilder. Om världsbilden baserats på att "alla svanar är vita" och man plötsligt upptäcker en svart svan blir resultatet smått chockerande. En svart svan definieras utifrån detta synsätt som en oväntad händelse med extrema konsekvenser som sker utan förvarning och är omöjlig att förutse. 

Läs vidare