Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Våra fonder

Fondnamn
1 dag
hittills i år
NAV
Date
Alternativa Fonder
0,01
3,61
174,43
14 dec
0,13
1,20
151,79
14 dec
0,13
1,39
149,86
14 dec
Aktiefonder
-0,58
8,01
441,60
14 dec
-0,58
10,49
398,33
14 dec
-0,58
10,72
1917,22
14 dec
-0,38
0,62
533,82
14 dec
Räntefonder
0,01
1,07
129,08
14 dec
-0,03
6,21
111,77
14 dec
-0,02
4,60
127,18
14 dec
-0,02
4,70
128,57
14 dec
Blandfonder
-0,24
6,72
172,31
14 dec

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och Års-/halvårsredogörelse

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och Års-/halvårsredogörelse

Ladda ner vår app

Ladda ner vår app

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på LinkedIn

Erik Kjellgren har ordet

La Belle Epoque

Erik Kjellgren

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten

Den vackra/ljuvliga epoken är ett uttryck som uppstod i Frankrike före första världskriget med syfte att karaktärisera en längre fredlig period i Frankrikes historia. En kombination av stora industriella framsteg förändrade samhället och elektrifiering och förbättrad logistik tack vare järnväg och motorfordon skapade en kraftig produktivitetsförbättring. Detta drev även framgångar inom medicin och hygien, men även inom politik och konst. Världsutställningen i Paris symboliserade mycket av framgångarna och där visade man upp allt från rulltrappor och dieselmotorer till ljudfilm. 

Eiffeltornet som öppnade 11 år tidigare och ”Grand Palais” – ett monument uppfört av republiken till den franska konstens ära var kronorna på verket. Det romantiska champagnehuset Perrier Jouët gav 1902 sin Prestige Champagne namnet ”Belle Epoque” och lät den franske Art Noveau konstnären Emile Gallé pryda flaskan med vita anemoner, där konstnären funnit inspirationen från Japan.

Läs vidare