Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Fokus, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse kontakta oss enligt uppgifterna nedan.

Våra fonder

Fondnamn
1 dag
hittills i år
NAV
Date
Alternativa Fonder
n/a
-2,56
1062,00
31 mar
-0,16
-2,77
165,77
28 apr
-0,19
-5,58
125,69
28 apr
-0,19
-5,51
123,72
28 apr
Aktiefonder
-0,06
-2,43
377,54
28 apr
0,07
-1,04
326,65
28 apr
0,07
-0,98
1566,90
28 apr
-0,40
-2,47
465,99
28 apr
Räntefonder
0,00
0,26
126,94
28 apr
-0,06
-0,57
101,63
28 apr
0,02
-2,37
118,84
28 apr
0,03
-2,31
119,87
28 apr
Blandfonder
0,10
-2,66
146,03
28 apr

Erik Kjellgren har ordet

Robust förvaltning och goda inflöden.

Erik Kjellgren

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten

Vi som har förmånen att få ägna våra dagar åt att följa finansmarknaderna på nära håll behöver sällan uppleva tristess. Händelser som utspelar sig i framtiden är ju per definition svåra att prognostisera och ofta hör man uttrycket från analytiker, strateger, förvaltare och andra prognosmakare att "det har aldrig varit så svårt att spå framtiden som nu...". Antagligen är det sant!Så fort som framtid blir nutid och sedan snabbt förvandlas till historia blir det nämligen lätt. 

Den nya framtiden däremot ter sig svår i jämförelse. Eller, just det, än svårare än den framtid som var alldeles nyss.Under 2015 har vi och finansmarknaderna i allmänhet fått bekymra oss över potentiell grekisk bankrutt, följt av rädsla för en kraftig inbromsning i Kina, till tragisk oro för terror i spåren av att IS härjningar i Syrien och dess närhet plötsligt förflyttades till vår egen högst påtagliga verklighet via dådet i Paris.


Läs vidare

Förmögenheter ska växa över tid - därför fokuserar vi på en sund balans mellan risk och avkastning.