Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Våra fonder

Fondnamn
1 dag
hittills i år
NAV
Date
Alternativa Fonder
-0,16
1,43
170,76
22 jun
0,15
0,39
150,57
22 jun
0,15
0,49
148,52
22 jun
Aktiefonder
0,11
11,63
456,40
22 jun
0,26
13,82
410,31
22 jun
0,26
13,92
1972,61
22 jun
-0,10
10,16
584,40
22 jun
Räntefonder
-0,02
0,77
128,70
22 jun
0,01
4,66
110,14
22 jun
-0,07
3,14
125,41
22 jun
-0,06
3,16
126,68
22 jun
Blandfonder
-0,06
5,17
169,81
22 jun

Ladda ner vår app

Ladda ner vår app

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på LinkedIn

Erik Kjellgren har ordet

Vårtecken och eufori

Erik Kjellgren

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten

Första kvartalet är passerat och vi ser återigen fram emot de första vårtecknen. Som alltid blandas de mer positivt varslande, såsom solvarma söderväggar och fågelkvitter, med oväntade korta bakslag med isande vindar och plötsliga snöfall. Mitt i denna brytningstid roade jag mig idag med att läsa Riksbankens senaste penningpolitiska rapport, som släpptes i februari 2017.

Låt mig dela ett citat: ”Den svenska konjunkturen är god och väntas stärkas ytterligare under 

prognosperioden, även om det finns risker för bakslag kopplade till den politiska osäkerheten i omvärlden. Resursutnyttjandet är för närvarande över den normala nivån enligt flera indikatorer. De kommande åren, med en tillväxt som är snabbare än normalt, väntas resursutnyttjandet stiga ytterligare. Den svenska BNP-tillväxten har sedan en tid tillbaka varit stark” Det låter väl inte så tokigt? God nivå på konjunkturell tillväxt i nuläget. Fortsatt förväntad tillväxt och redan nu ett högt resursutnyttjande… 

Läs vidare