Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Fokus, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse kontakta oss enligt uppgifterna nedan.

Våra fonder

Fondnamn
1 dag
hittills i år
NAV
Date
Alternativa Fonder
n/a
13,97
1297,36
30 apr
-0,16
3,57
168,61
29 maj
-0,28
9,13
125,94
28 maj
-0,27
9,22
123,72
28 maj
Aktiefonder
-0,35
16,87
149,40
28 maj
-1,29
16,33
429,07
29 maj
-1,25
17,14
352,25
29 maj
-1,24
17,16
1686,31
29 maj
-0,93
21,01
429,30
29 maj
Räntefonder
0,02
0,73
128,10
29 maj
0,14
2,79
103,09
29 maj
-0,03
2,09
124,01
27 maj
-0,01
2,14
124,87
28 maj
Blandfonder
-0,37
9,92
155,65
29 maj

Erik Kjellgren har ordet

Finns det oönskade risker i ditt sparande?

Erik Kjellgren

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten

En av de mest grundläggande tankarna inom finansiell ekonomi är att avkastning är en funktion av risk. För att en investerare skall kunna erhålla en hög avkastning krävs att han eller hon tar någon form av risk. Oftast uttrycks denna risk som volatilitet. Det betyder egentligen att det framtida värdet är ovisst och att den faktiska avkastningen kan avvika såväl uppåt som nedåt, jämfört med den förväntade avkastningen vid investeringstillfället. Ju mer risk en investerare är villig att ta, desto större är den potentiella avkastningen.

Det känns än mer logiskt om man vänder på det. Ju osäkrare en investering är, desto större potential måste det finnas för att investeraren skall vara villig att ta risken. Det känns både logiskt och rimligt.

Som referens när man fastställer såväl risk som avkastning används begreppet ”riskfri ränta”. Det är den ränta man kan erhålla genom att placera sina besparingar så riskfritt som möjligt. 

Läs vidare


Förmögenheter ska växa över tid - därför fokuserar vi på en sund balans mellan risk och avkastning.