Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Fokus, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse kontakta oss enligt uppgifterna nedan.

Våra fonder

Fondnamn
1 dag
hittills i år
NAV
Date
Alternativa Fonder
n/a
0,16
1049,30
30 sep
0,15
1,67
165,51
9 okt
0,17
8,94
125,72
8 okt
0,16
9,10
123,59
8 okt
Aktiefonder
0,32
0,72
128,76
8 okt
1,47
5,05
387,46
9 okt
1,19
7,93
324,57
9 okt
1,19
8,05
1555,12
9 okt
1,24
15,16
408,53
9 okt
Räntefonder
0,04
-0,20
126,92
9 okt
0,19
1,52
101,81
9 okt
-0,06
0,11
121,60
8 okt
-0,05
0,22
122,53
8 okt
Blandfonder
0,43
2,17
144,67
9 okt

Erik Kjellgren har ordet

Sill, kräftor och vikten av flexibilitet

Erik Kjellgren

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten

Den första halvan av året ligger nu bakom oss och vi kan i backspegeln sammanfatta ett halvår som inleddes med en stark börs och fortsatt fallande räntor. Dock tornade molnen upp sig i slutet av april och vi har därefter fått se en rekyl på börsen, samtidigt som långa obligationsräntor stigit brant från rekordlåga nivåer. Två nygamla teman dammades av. Oron runt Greklands höga skuldsättning eskalerade återigen. Samtidigt är frågan om kommande amerikanska räntehöjningar ständigt närvarande i bakgrunden.

Det finns ett antal etablerade talesätt runt årstider och marknadsutveckling. "Köp till sillen och sälj till kräftorna", eller den nästan diametrala motsatsen på engelska "Sell in may and go away, come back on St. Ledger day". Båda strategierna har sannolikt fungerat under någon tidsperiod och gett upphov till respektive devis. Vissa perioder under året uppfattas helt enkelt som mer volatila och riskfyllda, medan andra som mer trygga, med en positiv utveckling.


Läs vidare

Förmögenheter ska växa över tid - därför fokuserar vi på en sund balans mellan risk och avkastning.