Våra fonder

Fondnamn
1 dag
hittills i år
NAV
Date
Alternativa Fonder
n/a
14,12
1353,86
27 feb
-0,20
2,36
166,64
3 mar
-0,61
6,04
122,37
2 mar
-0,60
6,07
120,16
2 mar
Aktiefonder
-0,78
12,91
144,34
2 mar
-1,38
11,18
410,08
3 mar
-1,53
13,43
341,09
3 mar
-1,52
13,42
1632,38
3 mar
-1,80
11,95
397,16
3 mar
Räntefonder
0,00
0,40
127,68
3 mar
0,09
1,93
102,23
3 mar
0,06
0,77
122,41
2 mar
0,06
0,80
123,24
2 mar
Blandfonder
-0,99
6,37
150,62
3 mar

Erik Kjellgren har ordet

Tack alla kunder och distributörer!

Erik Kjellgren

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten

I Prosperas senaste undersökning så toppar Catella listan avseende ”Overall Performance” när fondbolagen utvärderas av distributörer och fondutvärderare i Sverige. Därför vill vi rikta ett stort tack till alla er som lyft fram Catella i undersök-ningen och förstås till alla er som valt att investera era pengar i någon av våra fonder. Vi har just nu mycket medvind i vår förvaltning med goda resultat både på ränte- och aktiesidan. Detta, i kombination med en fantastisk insats från vår säljkår, har lett 

till goda inflöden under året och en tydligt förbättrad marknadsandel på den svenska marknaden. Vi är dock ödmjuka för situationen och slår oss inte till ro. Tillströmningen av nya kunder, ständigt stigande regulatoriska krav och duktiga konkurrenter som ständigt utmanar oss är skäl nog att istället satsa lite extra.

Läs vidare


Förmögenheter ska växa över tid - därför fokuserar vi på en sund balans mellan risk och avkastning.