Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse kontakta oss enligt uppgifterna nedan.

Våra fonder

Fondnamn
1 dag
hittills i år
NAV
Date
Alternativa Fonder
0,06
-1,39
168,12
30 sep
0,24
7,42
143,00
30 sep
0,24
7,57
140,84
30 sep
Aktiefonder
0,17
0,98
390,73
30 sep
0,27
5,71
348,95
30 sep
0,27
5,88
1675,28
30 sep
0,43
7,05
511,48
30 sep
Räntefonder
-0,01
1,28
128,23
30 sep
-0,01
2,05
104,30
30 sep
-0,03
-0,54
121,07
29 sep
-0,03
-0,40
122,22
29 sep
Blandfonder
0,16
3,94
155,94
30 sep

Ladda ner vår app

Ladda ner vår app

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på LinkedIn

Erik Kjellgren har ordet

Vårkänslor

Erik Kjellgren

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten

Det är något speciellt med vår. Ju äldre jag blir desto mer fascineras jag av de svenska årstiderna. Som barn hann jag aldrig fundera så mycket över den till synes steglösa övergången mellan kall vinter och varm sommar. Fokus låg på annat. Pulkåkning övergick i cyklande. Slalomtävlingarna på mina blå miniskidor övergick i sommarens brännbollsmatcher mellan klasserna på mellanstadiet. 

Det var en årlig säsongsförändring som upplevdes odramatisk och helt naturlig. Ett stort antal år senare med mycket mer upplevelser, och därmed erfarenheter i bagaget, så ser jag lite mer filosofiskt på "cyklerna" och noterar dem därmed mer tydligt.

Läs vidare


Förmögenheter ska växa över tid - därför fokuserar vi på en sund balans mellan risk och avkastning.