Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse kontakta oss enligt uppgifterna nedan.

Våra fonder

Fondnamn
1 dag
hittills i år
NAV
Date
Alternativa Fonder
0,05
0,84
169,77
23 mar
0,17
0,69
151,02
23 mar
0,17
0,73
148,88
23 mar
Aktiefonder
1,23
3,65
423,77
23 mar
1,11
4,83
377,90
23 mar
1,11
4,87
1815,89
23 mar
0,94
2,43
543,41
23 mar
Räntefonder
0,02
0,24
128,03
23 mar
0,06
2,32
107,68
23 mar
0,01
1,66
123,61
23 mar
0,01
1,64
124,81
23 mar
Blandfonder
0,39
2,32
165,20
23 mar

Ladda ner vår app

Ladda ner vår app

Följ oss på LinkedIn

Följ oss på LinkedIn

Erik Kjellgren har ordet

Då nu som alltid

Erik Kjellgren

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten

Kom precis hem från en kort visit i Nordnorge där ursvenska synthpop/rockbandet Kents avskedsturné passerade samtidigt som en nästan outtröttlig sensommar slutligen symboliskt tycktes övergå i en mer normalgrå oktober.

Kent bildades under 1990 och har alltså under 26 år förgyllt den svenska musikscenen, sålt mer än 2,3 miljoner album och flera gånger givits epitetet "Sveriges största rockband".

Läs vidare