Catella Podcast

Vi håller regelbundet podcasts med våra förvaltare om deras syn på marknaden och fonderna. Här kan du lyssna på inspelningar av de senaste poddarna.

Catella podcast sänds en gång i månaden

Mikael Wickbom, Catella Fondförvaltning, intervjuar Catellas förvaltare och externa gäster.

2017-09-28 Vad gör du när räntorna stiger?

2017-08-31 Uppgång i nedgången!

2017-06-02 Förvaltningsresultat med hållbarhet i fokus!

2017-04-27 Årets bästa prognosmakare Sven-Arne Svensson!

2017-03-22 Pricksäker råvarustrateg gästar Catella Podcast!

2017-02-21 Podcast Svenska aktier 2017

2017-01-20 Podcast Marknadsutsikter 2017

2016-12-01 Catella Podcast Kris i fastighetsmarknaden vid stigande räntor?

2016-10-27 Catella Podcast Catella Nordic Long Short Equity:

2016-09-29 Ränteutsikter med Catellas Ränteförvaltning:

2016-08-25 Nya medarbetare och marknadssyn hösten 2016:

2016 - 06 - 02 Catella Podcast Räntefokus:

3 maj 2016:

BREXIT - MED NEIL MACKINNON

5 april 2016:

CATELLA TAR TEMPEN PÅ KINAS TILLSTÅND

26 februari 2016: 

Ränte- och aktiesyn 

29 januari 2016:

SÄTTER ETT OVANLIGT SVAGT JANUARI TONEN FÖR BÖRSÅRET 2016?

19 janauri 2016:

TURBULENS SKAPAR FRÅGOR - CATELLA VILL GE DIG SNABBA SVAR

2 december 2015:

PRICKSÄKER RÅVARUSTRATEG SIAR OM FRAMTIDEN

4 november 2015:

SMÅBOLAG UTKLASSAR STORA BOLAG

24 september 2015:

UPP ELLER NER VEM BRYR SIG?

10 september 2015:

STÖK PÅ RÄNTEMARKNADEN

3 September 2015:

ULF STRÖMSTEN GUIDAR OSS GENOM UTSIKTEN FÖR HÖSTEN.

27 Maj 2015:

BÖRSEN UPP ELLER NED?

28 April 2015:

OLJEPRISFALL SÄTTER FART PÅ EKONOMIN?

2 Mars 2015:

OM UTSIKTERNA PÅ FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN

30 Januari 2015:

MARKNADSSYN 2015 MED ÅRETS HEDGEFONDFÖRVALTARE ULF STRÖMSTEN

26 November 2014:

CATELLA LANSERAR NY RÄNTEFOND -  CATELLA CREDIT OPPORTUNITY, INTERVJUV MED FREDRIK TAUSON OCH MAGNUS NILSSON

6 november 2014:

Börsoro - börskrasch eller möjlighet, intervju med Ola Mårtensson

23 september 2014:

Om Catella Småbolagsfond, intervju med Mikael Hanell och Ulf Strömsten

27 augusti 2014:

Marknadssyn och förväntningar för hösten ur Ulf Strömstens perspektiv

3 juni 2014:

Svenska aktier och rapportutfall ur Ulf Strömstens perstektiv

29 april 2014:

Stark start på året för Catella Nordic Long Short Equity

26 mars 2014:

Ska råvarupriserna ner ytterligare innan det vänder?

19 februari 2014: 

Svenska aktiemarknader och börsutsikter för 2014

4 februari 2014: 

Marknadssyn 2014, intervju med Ulf Strömsten

Viktig information
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Reavinstfond och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.