Då som nu för alltid

10 oktober 2016, Stockholm, Sverige | Mutual Funds

Kom precis hem från en kort visit i Nordnorge där ursvenska synthpop/rockbandet Kents avskedsturné passerade samtidigt som en nästan outtröttlig sensommar slutligen symboliskt tycktes övergå i en mer normalgrå oktober.

CHEF FÖR SVENSKA FONDVERKSAMHETEN ERIK KJELLGREN

Kent bildades under 1990 och har alltså under 26 år förgyllt den svenska musikscenen, sålt mer än 2,3 miljoner album och flera gånger givits epitetet "Sveriges största rockband".

Det är alltså en epok som går i graven när bandet nu beslutat sig för att göra sin sista konsert den 17 december i Stockholm.

Jag kan inte låta bli att associera till vad som hänt på de finansiella marknaderna under de år som Kent varit aktiva.

Kent bildades mitt under Sveriges stora fastighetskris. Under det glada 80-talets senare hälft hade den privata skuldsättningen gått från 100% till 150% av BNP och fastighetsvärdena var uppblåsta när många storföretags exportvinster dessutom hade återinvesterats i fastigheter. När bubblan sprack i oktober 1990, via finans-och fastighetsbolaget "Nyckelns" kollaps så startade en fastighetskris som varade fram till 1994. Priserna på kommersiella fastigheter föll då med 70-80% i storstäderna. Det slutade med att staten fick rädda några av dåtidens banker via en "bankakut" och spekulationer mot den svenska kronan fick Sverige att slutligen överge den fasta växelkursen 1992, vilket ledde till en devalvering på 40% mot USD.

Efter en plågsam omställning under 90-talet har Kent sedan fått uppleva en IT-boom, en åtföljande IT-krasch, återigen en kraftig tillväxt driven av tillväxtekonomier med Kina i spetsen och ännu en krasch. Först via amerikanska fastighetsmarknaden, sedan inom gruvindustri, sydeuropeiska hårt skuldsatta ekonomier och så sent som i år för oljepriset.

Nu står vi i en nutid med styrräntor som är de lägsta som världen någonsin upplevt. Samtidigt har den totala skuldsättningen i Sverige ökat till rekordnivåer på närmare 300% av BNP. Kostnaderna för att hantera skuldberget är dock fortfarande så låga att räntekostnaderna fortfarande är hanterbara. Men om man sätter det i perspektivet av Kents 26 år som aktivt rockband så kan man inte undgå att dra paralleller till det som föregick denna epok. En spekulativ skuldsättning, då delvis triggad av ett förmånligt skattesystem, idag mer drivet av extremt låga räntor. Högt uppskruvade fastighetspriser och en rekordhög skuldsättning. Kanske cirkeln sluts där?

Under sommaren och hösten har några kollegor lämnat oss och ett antal nya har tillkommit. Vi har nu ett förvaltningsteam på totalt 10 personer med en samlad erfarenhet av över 180 år. Några har varit aktiva i marknaden under nästan hela den ovanstående beskrivna epoken och har fått uppleva både starka marknader, men även flera av de nämnda korrektionerna. Vi är väldigt ödmjuka för att vi befinner oss i en utmanande marknad, med negativa riskfria räntor och många år av stark avkastning bakom oss, både på aktie och räntemarknaderna. Jag är dock övertygad om att vi nu har den samlade kunskapen, erfarenheten, drivkraften och viljan att prestera även om förutsättningarna är mindre gynnsamma.

Till skillnad från Kent så har vi nämligen inga som helst tankar på att lägga av. Vi hoppas kunna vara med länge till, vi vill fortsätta att göra skillnad för er som kunder och vi vill fortsätta ha den nära dialog som vi tror är grunden för ett bra samarbete. Då som nu för alltid.

Viktig information
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Reavinstfond och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.