Spännande case i hedgefonden

05 april 2017, Stockholm, Sverige | Mutual Funds

Catella Hedgefond är en lågriskfond där vi letar efter både under- och övervärderade aktier, då fonden har möjlighet att tjäna pengar på både upp- och nedgångar i aktiemarknaden. Fonden kommer över tid ha en lägre korrelation med aktiemarknaden än en traditionell aktiefond. Investeringsstrategin grundar sig på fundamental analys. Sven Thorén, en av förvaltarna för Catella Hedgefond, redogör nedan för två intressanta case i portföljen.

Verkstadsaktier har gått mycket bra sedan i höstas på förhoppningar om accelererande vinsttillväxt. Kvartalsrapporterna för första kvartalet ser också ut att infria förväntningarna med reservation för de bolag som inte kan justera priser för kostnadsinflation. Mycket av vinsttillväxten är dock redan diskonterad och det är svårt att hitta köpvärda aktier. Ett bolag som vi haft i portföljen länge och som vi fortfarande gillar är Volvo. De gynnas av en fortsatt stark efterfrågan i Europa. Vi tror att både den amerikanska marknaden och verksamheten inom anläggningsmaskiner bottnat ur. Därtill kan vi komma att se strukturella förändringar i Volvo. Aktien är attraktivt värderad både ur ett historiskt perspektiv och jämfört med sektorn. Den nya ledningen har också visat att bolaget inte är riktigt lika konjunkturkänsligt som de historiskt varit. Det är givetvis fortfarande cykliskt, men en större andel serviceintäkter samt en proaktiv kostnadsfokuserad ledning bådar gott även om efterfrågan avmattas.

I Catella Hedgefond har vi även möjligheten att blanka aktier, det vill säga en möjlighet att tjäna pengar även när aktier går ner. En aktie som vi blankat är Marine Harvest. Det är världens största laxodlare med verksamhet i bland annat Norge och Chile. Även laxpriser är cykliska då odlare tenderar till att överinvestera i goda tider. Laxpriserna satte nya rekord vid årsskiftet på grund av en kraftig reduktion av utbudet till följd av en stor algblomning i Chile och sjukdomar i Norge 2016. Algblomningen är bakom oss och med rekordpriser samt färre sjukdomar ser vi åter kraftig tillväxt i utbudet i andra halvan av 2017. Temperaturen i havet utanför Norges kust har dessutom varit högre än normalt, vilket ger snabbare tillväxt. Odlare i Chile och Norge börjar få kontroll på sjukdomar, vilket normaliserar skördevikten. Det vi ser är en långsam återgång till normala omständigheter. Konsumenten har dessutom blivit varse att priset på lax i handeln är rekordhögt och ett tag nästan lika dyr som entrecote! Odlare tvingas sänka priserna för att sälja de stora volymer som kommer när konsumenten köpstrejkar. Våren och sommaren när fisken lägger på sig som mest vikt blir avgörande för hur stort prisfallet blir. Aktien ser billig ut, men då ska man komma ihåg att det är på rekordvinster. På cykelns botten kan bolagen till och med förlora pengar. Det är dock för tidigt att avgöra om det är slutet på cykeln och aktierna har redan fallit 10-15 procent från toppen. Fortsättning följer…

 

Viktig information
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Reavinstfond och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.