Catella Nordic Long Short Equity utsedd till bästa fond av The Hedgefund Journal

30 mars 2017 07:00 | Mutual Funds

Catella Nordic Long Short Equity utsågs igår kväll till bästa fond i kategorin ”Best performing fund over a 2 year period” på The Hedgefund Journal Awards i London. 

”Vi är mycket stolta över att Catella Nordic Long Short Equity i tuff konkurrens fick detta pris. Vår övergripande ambition är att skapa överavkastning till våra fondandelsägare genom ett tydligt fokus och god fundamental kunskap om de nordiska marknaderna. Utmärkelsen är ett bevis på att vi lyckats skapa mervärde på marknaden”, säger Erik Kjellgren som är chef för Catellas svenska fondverksamhet.

”Det är med stor ödmjukhet och tacksamhet som vi tog emot detta pris. Vårt mål med fonden är att generera en attraktiv riskjusterad absolutavkastning oavsett marknadsklimat genom goda aktieval och bra riskhantering. Framgången i förvaltningen under perioden bygger på att vi på basis av vår fundamentala analys gick långa i cykliska bolag som vid denna tidpunkt var mycket attraktivt värderade. Vi gick samtidigt korta i dyra kvalitetsbolag, en positionering som även den gynnade utvecklingen i fonden”, säger de ansvariga förvaltarna Martin Nilsson och Ola Mårtensson.

The Hedgefund Journal har sedan 2004 genomfört djupgående analyser som spänner över hela spektrumet av hedgefondstrategier. The Hedgefund Journal Awards nominerar årligen europeiska fondförvaltare som varit framstående och uppnått god riskjusterad absolutavkastning i ett antal kategorier.

Om Catella Nordic Long Short Equity
Catella Nordic Long Short Equity är en alternativ absolutavkastande aktiefond med nordisk inriktning som har möjlighet att prestera i både upp- och nedgång. Fonden har en lägre risk än börsen och ska leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Den förvaltas av Martin Nilsson och Ola Mårtensson som skapar en relativt koncentrerad portfölj av innehavda och korta positioner i Norden. Risken i fonden balanseras med hjälp av derivat.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Erik Kjellgren 
Chef för den svenska fondverksamheten 
08 -614 25 12, 070-314 40 35 
erik.kjellgren@catella.se 

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se

Viktig information
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Reavinstfond och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.