Catella Nordic Long/Short Equity nominerad till European Equity Long/Short Fund of 2016

22 februari 2017, Stockholm, Sverige | Mutual Funds

Det årliga The Investors Choice Awards utnämner fondförvaltare världen över som har uppnått enastående riskjusterad absolut avkastning. Framstående institutionella investerare nominerar och utser slutligen vilken fondförvaltare som blir vinnare i respektive kategori. Vinnarna presenteras vid en galamiddag den 30 mars i London.

Fövaltare Ola Mårtensson och Martin Nilsson

Catella Nordic Long Short Equity RC

Vi kan stolt meddela att Catella Nordic Long/Short Equity har blivit nominerad i två kategorier; European Equity Long / Short Fund of 2016 och Equity Long / Short Fund - Long Term Performance.

Se hela listan på nominerade här: The Investors Choice Awards

Viktig information
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Reavinstfond och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.