Catella Podcast - Vilken påverkan får oro i bostadsmarknaden?

30 november 2017, Stockholm, Sverige | Mutual Funds

Det har varit mycket skriverier och stora rubriker kring bostadsmarknadens utveckling den senaste tiden. Vissa tidningar är måna om att vara först ut med information om en eventuell bubbla i bostadsmarknaden att de till och med själva är en aktiv del i dess prisjustering.

Catella Podcast tar pulsen på fastighetsmarknaden och blickar framåt. Arvid Lindqvist, fastighetsanalytiker på Catella Corporate Finance och Martin Nilsson, förvaltare på Catella Fonder, ger sin syn på utvecklingen framöver i diskussion med Mikael Wickbom.

Arvid var med i Catella Podcast för ett år sedan och pekade på att han förväntade sig en avmattning och en prisjustering med cirka 10 procent i vissa fastighetssegment, bland annat beroende på en allt för stor nyproduktion av lägenheter.

Vi belyser fastighetsmarknadens utsikter. Hur ser marknaden ut för fastigheter som investeringsobjekt, utbud/efterfrågan, prisbild, fastighetsbolags aktier, risker och förväntad ränteutvecklings påverkan samt mycket mer.

 

Catella Podcast

Viktig information
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.