Nordiska bolagsbesök i Kina

05 juni 2017, Stockholm, Sverige | Mutual Funds

Mitt första intryck när jag lämnat flygplatsen Hongqiao Int Airport i Shanghai och sitter i taxin på väg till första mötet med Sandvik, är att jag inte ser några större byggkranar. Antalet har sjunkit succesivt sedan jag besökte staden för första gången år 2005 och det dröjer till dag två innan jag ser en större kran. Detta kan jämföras med de fem byggkranar jag ser då jag i skrivande stund tittar ut från Catellas kontor i Stockholm. Bara att konstatera att vissa delar av Kina har mognat.

Under några dagar träffade jag de lokala företagsledningarna för bolag som Atlas Copco, Autoliv, Cosco, Goldwind, Gränges, Sandvik, SEB, Scania, Trelleborg och Volvo Construction Equipment.

Det generella intrycket från resan är att de flesta bolagen vi träffar på kort sikt är mycket positiva till efterfrågan som förbättrades under det fjärde kvartalet år 2016 och uppvisade i många fall mycket stark tillväxt under årets första kvartal. Bolagen förväntar sig fortsatt stark efterfrågan även under andra kvartalet för att sedan se avmattning under andra halvåret. Anledningen till avmattningen är främst på grund av att likviditeten stramas åt. Detta för att bland annat motverka spekulation i både fastighets- och råvarusektorn.

När det gäller bolagen är det svårt att inte imponeras av Autoliv och den starka marknadsposition de byggt upp i landet. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga organiska tillväxten varit 12 procent. Inom aktiv säkerhet ligger Kina efter västerländska marknader, men nya regleringar och lokala bilproducenters lyckosamma introduktioner av till exempel ADAS (Advanced Driver Assistant System) driver på efterfrågan. Autoliv är ett stort innehav för våra fonder där vi tycker att dagens värdering är mycket attraktiv och det nyligen återinförda återköpsprogrammet ger stöd till aktiekursen. Ett annat viktigt innehav för oss är Trelleborg, där vi träffade den lokala ledningen för Trelleborg Sealing Solutions. Starten på året har varit fantastisk med en tillväxt på 40 procent jämfört med för ett år sedan. Det främsta tillväxtområdet för divisionen är Aerospace där Kinas ambitiösa planer kommer fortsätta att gynna Trelleborg.

De traditionella cykliska sektorerna som har haft det tufft under ett par år har den senaste tiden åter igen sett en förbättrad efterfrågan. Kina har dock byggt upp ett överskott på bland annat stål och cementproduktion och landets fastighetssektor är ett långsiktigt orosmoment. Framtiden för våra bolag och dess framgång i Kina ligger i min mening inom andra sektorer som till exempel miljöteknik (exempelvis vattenrening), transport, medicinsk utrustning, finansiella tjänster och andra konsumentvaror. Möjligheterna för våra nordiska bolag i Kina är mycket goda och svagheter inom vissa sektorer skapar möjligheter inom andra eller för att använda ett gammalt kinesiskt ordspråk "Om det blåser hårt, kan man antingen vända ryggen till eller bygga sig en väderkvarn".

Viktig information
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.