Stort fokus på politiken i världen

04 juli 2017, Stockholm, Sverige | Mutual Funds

Första halvåret 2017 har varit gynnsam för kapitalägare då avkastningen har varit stark i de flesta tillgångsslag. 2017 började annars som 2016 slutade, med fokus på den politiska utvecklingen i världen. Efter förra året med Brexit-omröstningen och det amerikanska presidentvalet såg vi framför oss ett dramatiskt år med val i Nederländerna, Frankrike och Tyskland. Visst har det varit dramatiskt, men återigen gäckade verkligheten förväntningarna.

I Nederländerna fick inte det högerextrema PVV tillräckligt med röster för att kunna utmana om regeringsmakten. Detsamma hände i Frankrike där Front National anförda av Marine Le Pen förlorade stort till den marknadsliberala, EU-vänliga Emmanuel Macron. I Storbritannien utlyste oväntat sittande premiärministern Theresa May nyval. Detta med ambitionen att skapa ett starkare mandat för att kunna driva en hårsförd linje i Brexit-förhandlingarna. Resultatet blev det motsatta då regeringspartiet Tories tappade majoriteten och därmed försvagades inför förhandlingarna.

På de finansiella marknaderna har det som kallats Trump-effekten ebbat ut. Räntorna, inflationsförväntningarna och dollarn har fallit tillbaka under de nivåer som var innan Trumps valseger i början av november i fjol. Anledningen är främst att Trump-administrationen inte fått igenom i princip några av sina expansiva ekonomiska planer i form av skattereformer och infrastrukturella satsningar.

När det gäller centralbankerna så står de vid ett vägskäl. Fortsätta att envist hålla fast vid gamla inflationsmål, eller ta penningpolitiken tillbaka till något som liknar normaltillstånd. På senare tid verkar det faktiskt som Federal Reserve har bestämt sig för det sistnämnda. Federal Reserve har höjt den amerikanska styrräntan två gånger i år och flaggat för ytterligare höjningar. De har dessutom aviserat en plan för hur deras balansräkning ska krympas.

Tillväxten i USA har hittills varit en besvikelse. Under inledningen av året fanns förhoppningar om starkare tillväxt, men just nu ser det ut som vi kommer ligga kvar på trendbanan med en tillväxt runt 2 procent. Det omvända kan dock sägas om Europa som istället överraskat positivt. EU växte dubbelt så starkt som USA under första kvartalet, och kan mycket väl växa snabbare på helåret för andra året i rad. Utöver starkare tillväxt anser vi att värderingen av europeiska börserna är mer attraktiv jämfört med USA.

Om konjunktursignalerna varit blandade var dock rapportsäsongen för det första kvartalet mestadels positiv. I samtliga större regioner var utfallet bättre än väntat och analytikerna måste justera upp sina helårsprognoser. Självklart är det positivt att börserna stiger som ett resultat av fundamentala vinstförbättringar snarare än den multipel-expansion vi sett de senaste åren.

Vinstoptimism till trots, är de tvetydiga konjunktursignalerna vi ser just nu komplexa att tolka. Än mer komplicerat blir det när vi tittar på vad räntemarknaden signalerar. Sjunkande långräntor och fallande inflationsprognoser är normalt sett inga styrketecken.

Viktig information
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.