Webb-Tv: Pensers förvaltarseminarium

11 oktober 2017, Stockholm, Sverige | Mutual Funds

Förvaltare Martin Nilsson och Pontus Wachtmeister från Erik Penser Bank gästade dagens förvaltarseminarium från Erik Penser. Moderator är Daniel Ljungström. Martin Nilsson förvaltar Catella Nordic Long/Short Equity som är en alternativ aktiefond som kan positionera sig för både upp- och nedgångar. Fonden är en absolutavkastande aktiefond, vilket innebär att fonden har möjlighet att leverera positiv avkastning oavsett om börsen går upp eller ner. Pontus Wachtmeister förvaltar fonden Penser Yield. Pontus har ett brett mandat i fonden där han positionerar sig i de instrument som för stunden har bäst förutsättningar för en bra avkastning. Den röda tråden är dock att det handlar om utdelande instrument så som aktier med hög direktavkastning, preferensaktier och obligationer. I seminariet berättar Martin och Pontus om sina investeringar just nu, var på marknaden de ser bäst möjligheter samt vilka investeringar de undviker. Bolag som diskuteras är bland annat Troax, Saab, Mycronic och Aker ASA.

MARTIN NILSSON GÄSTAR PENSERS FÖRVALTARSEMINARIUM 11 OKTOBER:

Läs mer om Catella Nordic Long/Short Equity

Viktig information
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.