Finansiella rapporter

Året har inletts med stor turbulens på de finansiella marknaderna. Redan i januari föll såväl börser som räntor brant och riskpremierna steg i spåren av fallande oljepriser och oro för den underliggande tillväxten. De globala marknaderna handlade under en period i tandem med oljepriset, som då sågs som en indikator för riskvilja. Efter en gradvis, men tydlig period av återhämtning under våren kom sedan oron tillbaka med besked i samband med Storbritanniens omröstning avseende sitt EU-medlemskap. När Brexit då blev ett faktum kom en ny volatilitetsspik i marknaden och alla tillgångar förknippade med risk föll simultant.

Erik Kjellgren, chef för svenska fondverksamheten

Vd-ord

Samvariationen mellan de olika tillgångsslagen har försvårat möjligheterna att skapa en god absolutavkastning, då nästan inga tillgångar har lyckats hålla emot i de mest turbulenta situationerna. Flera av våra produkter har som mål att skapa en positiv absolut avkastning, vilket varit svårt under inledningen på året. Den riskfria räntan sänktes via reporäntan till –0,5 procent redan i februari då den låga inflationen tenderade att bli ännu lägre. Därför kan man som investerare tyvärr inte erhålla någon avkastning utan att ta risk.

Det är oerhört viktigt att man som investerare är medveten om dessa grundförutsättningar, så att man inte hamnar snett i sina förväntningar. Vi som varit med i marknaden några år kan drömma tillbaka till perioder då riskfri ränta var ett alternativ där man kunde "parkera pengar" med några procents ränta. Det upplevdes som tråkigt och något man enbart gjorde när aktiemarknaden upplevdes som tydligt övervärderad och man löpte för stor risk för kursförluster. Idag är läget helt annorlunda. För många är detta uppenbart, men jag tror det är värt att upprepas.

När räntan gradvis fallit under många år har det osannolika blivit vardag och när det blivit vardag börjar man ta saker för givet. Det är lätt att man bara fokuserar på avkastning och glömmer bort riskerna. Det är nämligen just avkastningen som fallit. Inte risken. Det är lätt att förledas till att tro att en investering med en förväntad avkastning på ett par procent måste vara att betrakta som riskfri. Men det som var sant för några år sedan stämmer inte längre. Bara för att nå en positiv avkastning över huvud taget krävs det att man som investerare är villig att ta risk. Risk i form av högre volatilitet eller risk att delar av investeringen inte kommer att återbetalas. Det finns inga "fria luncher" i marknaden. Det finns risker även om den förväntade avkastningen kan tyckas låg.

Ambitionen hos oss på Catella är att alltid göra vårt bästa. Med kunden i fokus försöka att fatta så kloka beslut som vi bara kan och att vara tydliga och transparenta med hur vi tänker och agerar. Oavsett om marknads-förutsättningarna är enkla eller svåra är det vår uppgift och vårt kall. Catella har under året fortsatt att utöka organisationen med selektiva rekryteringar. Syftet är att ytterligare stärka upp såväl förvaltnings-organisation som stödjande funktioner. Vi kan alltid bli lite bättre. Oavsett turbulensen på marknaden vill vi finnas till hands för våra kunder och alltid vara en tillgång. En samarbetspartner som man kan ha en rak och öppen dialog med och förlita sig på även när det blåser lite, med vetskapen om att vi alltid har för avsikt att göra vårt bästa.

Tack återigen för ert förtroende!

Viktig information
Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Reavinstfond och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.
  2016 2015  2014 2013 2012 2011 2010 2009
Årsredogörelse textdel
   
Årsredogörelse sifferdel
 

Halvårsredogörelse textdelHalvårsredogörelse sifferdel
 


Årsredogörelse SICAV (eng)  
     
Halvårsredogörelse SICAV (eng)    
     
2016 2015  2014  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1
Q2
Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2
Q3 Q3 Q3 Q3  Q3 Q3 Q3 Q3 Q3
Q4 Q4
Q4  Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4
                   
  2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Årsberättelse


Halvårsredogörelse


Catella Case (fd Fokus Tillväxt) Årsberättelse                
Catella Case (fd Fokus Tillväxt) Halvårsredogörelse                
Catella Fokus Årsberättelse  
 
 
 
Catella Fokus halvårsredogörelseCatella Sverige Passiv (fd. Ikano) Årsberättelse
Catella Sverige Passiv (fd. Ikano) halvårsredogörelse