Våra fonder

Catella Fonder förvaltar idag fonder med olika förvaltarstil och riskprofil. Flera av våra fonder har fått högsta betyg och rating av det oberoende analysföretaget Morningstar. Värdeutvecklingen i våra fonder har över tiden varit bättre än valt jämförelseindex. Catella erbjuder fyra typer av fonder och placeringsinriktningar. Vårt geografiska fokus och kunnande är koncentrerat till Norden. Fondsiffror i tabellen uppdateras normalt varje vardag, måndag - fredag, kl. 19:00. Vissa av våra fonder uppdateras med en dags fördröjning. Observera att kurserna i tidningarna kan publiceras med en dags fördröjning.

Fondnamn
1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
Alternativa Fonder
0,11
0,95
2,98
10,21
24,74
40,69
169,96
24 mar
3
0,17
0,69
20,88
32,85
37,17
n/a
151,02
23 mar
4
0,17
0,73
21,10
33,62
38,48
n/a
148,88
23 mar
4
Aktiefonder
-0,04
3,61
17,19
29,55
78,43
68,60
423,61
24 mar
6
-0,17
4,64
20,39
41,92
92,84
92,78
377,24
24 mar
6
-0,17
4,69
20,63
42,63
n/a
n/a
1812,73
24 mar
6
-0,14
2,29
18,94
79,32
158,22
154,99
542,63
24 mar
5
Räntefonder
0,01
0,26
1,53
2,07
10,30
33,18
128,04
24 mar
2
0,03
2,35
6,64
n/a
n/a
n/a
107,71
24 mar
4
0,01
1,66
5,25
2,34
18,36
n/a
123,61
23 mar
2
0,01
1,64
5,38
2,81
19,25
n/a
124,81
23 mar
2
Blandfonder
-0,04
2,28
14,57
32,05
57,70
55,20
165,15
24 mar
4

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatiorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatiorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds rikklacificering se fondens faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse kontakta oss enligt uppgifterna nedan.