Catella Reavinstfond

Catella Reavinstfond är till för dig som vill ha en mer aktiv förvaltning av dina sparmedel. Ett noggrant urval av ett färre antal aktier för att få högre avkastning.

Förvaltarkommentar

2017 har inletts med en fortsatt stark trend från förra året. Förhoppningar om infrastrukturinvesteringar och liten oro för stigande räntor har drivit på kurserna inom cykliska bolag som sätter nya kursrekord på redan höga värderingsmultiplar. Med Trump nu installerad vid rodret i USA har vi fått en tydlig fingervisning om ett mer protektionistiskt USA. För exportdrivna ekonomier som Sverige finns det både möjligheter och hot. Vi ser det som än viktigare att ha en balanserad hållning i portföljen och har på marginalen ökat investeringarna i bolag med försäljning närmare Sverige.

Året har inletts med starkt stigande kurser där bolag med cyklisk exponering inom industri och materialsektorerna gått starkast. Här har fonden en lägre exponering än index efter den kraftiga avslutningen på förra året. Vidare har våra bolag inom konsument sällanköp varit en belastning för fondens relativa utveckling då Nobia och Autoliv utvecklats svagt. Vidare har våra innehav i IT-sektorn varit en besvikelse.

Henrik Gripenvik 2017-01-31

2017 har inletts med en fortsatt stark trend från förra året

Fakta om fonden

Startdatum: 1998/02/16
Risknivå: 6
Sharpe-kvot sedan start: 0,33
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis: 16,69%
Avkastning i år: 0,24%
Förvaltningsavgift: 1,5%

 Data per 2017-01-31

 

Förvaltare

Anna Strömberg

Telefon: +46 8 614 25 76
Visa profil

Henrik Gripenvik

Telefon: +46 8 614 25 56
Visa profil

Henrik Holmer

Telefon: +46 8 614 25 28
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Reavinstfond erbjuder en koncentrerad portfölj av noga utvalda svenska aktier, det vill säga en möjlighet att få bättre avkastning än index. Fonden investerar  med inriktning på större och medelstora företag.

Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid. Fonden riktar sig till dig som vill ha en aktiv förvaltning av svenska aktier och med en placeringshorisont på minst fem -sju år. 

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
0,31
3,14
18,56
28,65
74,18
67,12
421,70
20 feb
6
Faktablad
Informationsbroschyr  
Fondbestämmelser
Teckningsanmälan
Försäljningsblankett
Byte av fond
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politisk ställning - PEP
Hel - Halvårsrapport
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augusti 2016
Juli 2016
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Mars 2016
Februari 2016

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse kontakta oss enligt uppgifterna nedan.