Catella Småbolagsfond

Placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta ”Stock picking” med andra ord.

Förvaltarkommentar

Vi är just nu inne i rapportperioden för fjärde kvartalet där vi hittills har sett starka rapporter från både Dustin och Ahlsell. De flesta mindre bolag rapporterar under februari. I övrigt har vi fått stark makrostatistik i form av bl.a. inköpschefsindex. Mycket fokus har även varit på Donald Trumps första tid och åtgärder som USAs president.

År 2017 inleddes med stigande börser, där dock småbolag hade en något mindre uppgång än storbolagen. Carnegie Small Cap Index var upp 1,35 %. Efter en mycket stark avslutning på året hade fonden en något svagare period i januari och var upp 0,55 %. Spelbolagen fortsätter att ha en tuff utveckling och månadens förlorare i fonden blev Kambi och Kindred (f d Unibet). Gränges var månadens vinnare, delvis tack vare spekulationer om att Kina ska dra ned på kapacitet för aluminium. Vi ökade på vårt innehav i Mekonomen i december och innehavet har efter det bidragit positivt.

Henrik Holmer  2017-01-31

År 2017 inleddes med stigande börser

Fakta om fonden

Startdatum: 1998/02/16
Risknivå: 5
Sharpe-kvot sedan start: 0,51
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis: 15,38%
Avkastning i år: 0,55%
Förvaltningsavgift: 1,5%

Data per 2017-01-31

Förvaltare

Henrik Holmer

Telefon: +46 8 614 25 28
Visa profil

Martin Nilsson

Telefon: +46 8 614 25 64
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Småbolagsfond placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta så kallad ”stock picking” med andra ord.  

Fonden vänder sig till dig som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem – sju år. Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
0,63
4,08
23,98
83,75
158,07
157,57
552,14
20 feb
5
Faktablad  
Informationsbroschyr
Fondbestämmelser
Teckningsanmälan  
Försäljningsblankett
Byte av fond  
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politisk ställning - PEP
Hel- och Halvårsrapport
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augusti 2016
Juli 2016
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Mars 2016
Februari 2016

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse kontakta oss enligt uppgifterna nedan.