Catella Småbolagsfond

Placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta ”Stock picking” med andra ord.

Förvaltarkommentar

Makroekonomiska indikatorer fortsatte att förbättras i både Europa och USA. Fed-mötet resulterade i en oförändrad ränta men även med en utfästelse om att påbörja en reducering av Feds balansräkning vilket stärkte dollarn. Det höga tonläget mellan president Trump och Nordkorea fortsatte samtidigt som marknaden alltmer vant sig vid retoriken och handlat mindre på denna oro. Värderingar och den sammantagna förväntansbilden är fortsatt hög vilket, återigen, resulterar i en mycket hög bevisbörda när vi går in i rapportsäsongen. 

Efter sommarens nedgångar återhämtade sig Stockholmsbörsen och gick upp i september. De svenska småbolagen gick upp något mindre än storbolagen men Carnegie Small Cap Index var ändå upp 3,99 %. Fonden hade en bra utveckling och var under månaden upp 5,98 %. Den stora vinnaren var innehavet i Mycronic som gick upp 49,5 % efter att ha annonserat en rekordstor order inom affärsområdet maskritare. 

Henrik Holmer  2017-09-30

Den stora vinnaren var innehavet i Mycronic som gick upp 49,5 %

Fakta om fonden

Startdatum: 1998/02/16
Risknivå: 5
Sharpe-kvot sedan start: 0,52
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis: 14,04%
Avkastning i år: 8,54%
Förvaltningsavgift: 1,5%

Data per 2017-09-30

Hållbarhetsprofilen


Förvaltare

Henrik Holmer

Telefon: +46 8 614 25 28
Visa profil

Martin Nilsson

Telefon: +46 8 614 25 64
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Småbolagsfond placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta så kallad ”stock picking” med andra ord.  

Fonden vänder sig till dig som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem – sju år. Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
0,29
6,54
10,86
86,24
173,21
172,42
565,20
20 okt
5
Faktablad  
Informationsbroschyr
Fondbestämmelser
Teckningsanmälan  
Försäljningsblankett
Byte av fond  
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politisk ställning - PEP
Hel- och Halvårsrapport
September 2017
Augusti 2017
Juli 2017
Juni 2017
Maj 2017
April 2017
Mars 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.