Catella Småbolagsfond

Placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta ”Stock picking” med andra ord.

Förvaltarkommentar

Den svenska aktiemarknaden utvecklades starkt under månaden med småbolag i spetsen. Den globala konjunkturen fortsätter att utvecklas väl och ekonomisk data har generellt kommit in starkare än väntat. Förhoppningar om infrastrukturinvesteringar främst med fokus på USA och liten oro för stigande räntor har drivit på kurserna inom cykliska bolag. För exportdrivna ekonomier som Sverige finns det både möjligheter och hot. I mars kommer det amerikanska skuldtaket åter att komma i fokus vilket tidigare skapat oro och volatilitet. Utöver det kan det politiska läget förändras då vi har en hel del viktiga val i euroområdet under året.

Februari blev ytterligare en stark börsmånad där småbolag generellt gick ännu bättre än marknaden som helhet. Carnegie Small Cap Index var upp 3,54 % medan fonden hade en något svagare utveckling på +2,81 %. Många småbolag rapporterade sina Q4-rapporter under månaden. Gränges, som startat året starkt, kom med en rapport som var en besvikelse och aktien var fondens största negativa bidrag. Även Mekonomen och Camurus bidrog negativt. Fonden hade även bolag som rapporterade riktigt bra rapporter, däribland Troax, Nobia och Kindred. Troax presenterade en kvartalsrapport som vida översteg marknadens förväntningar. Bolaget fortsätter att växa på samtliga marknader och vi anser fortsatt att bolaget är attraktivt värderat trots stark aktieutveckling.

Henrik Holmer  2017-02-28

År 2017 inleddes med stigande börser

Fakta om fonden

Startdatum: 1998/02/16
Risknivå: 5
Sharpe-kvot sedan start: 0,52
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis: 15,07%
Avkastning i år: 3,37%
Förvaltningsavgift: 1,5%

Data per 2017-02-28

Förvaltare

Henrik Holmer

Telefon: +46 8 614 25 28
Visa profil

Martin Nilsson

Telefon: +46 8 614 25 64
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Småbolagsfond placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta så kallad ”stock picking” med andra ord.  

Fonden vänder sig till dig som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem – sju år. Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
-0,14
2,29
18,94
79,32
158,22
154,99
542,63
24 mar
5
Faktablad  
Informationsbroschyr
Fondbestämmelser
Teckningsanmälan  
Försäljningsblankett
Byte av fond  
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politisk ställning - PEP
Hel- och Halvårsrapport
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augusti 2016
Juli 2016
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Mars 2016

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse kontakta oss enligt uppgifterna nedan.