Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

En fond med hållbarhet som mål bör inte bara välja bort bolag, utan i stället aktivt söka upp bolag där hållbarheten ligger i själva affärsidén. Det är tanken bakom Catella Sverige Aktiv Hållbarhet.

Förvaltarkommentar

Under oktober har vi fått bolagens rapporter för tredje kvartalet. I skrivande stund har 80% av bolagen rapporterat. Överlag har sifforna nått upp till marknadens högt ställda tillväxtförväntningar men överträffat förväntningarna på vinsterna. Starka fortsatta trender återfanns hos cykliska bolag och den indextunga industrisektorn lyfte börsen som helhet. Däremot har den växande oron för bostadsrelaterade bolag spridit sig till bankerna som trots rapporter med god intjäning gått svagt under månaden och slutade som enda sektorn på minus. 

Innehaven i Catella Sverige Aktiv Hållbarhet har som aggregat stigit med 1,31% men något mindre än den generella börsen som steg 2,12%. Detta kan främst förklaras med en hög andel i banker, framförallt Swedbank och SEB, som backat under månaden. Vidare har en låg andel i Ericsson, som gick starkt på kvartalsrapporten som kom in i linje med långt ställda förväntningar bidragit negativt. Bästa bidragen i portföljen kom från två relativt nya positioner i portföljen Essity och SKF som vi ökade på efter sommaren. Stora positioner i cykliska bolag som Atlas och Volvo har bidragit. Relativt index har också låga vikter i Nordea, Handelsbanken och Assa Abloy gynnat den relativa utvecklingen. 

Anna Strömberg, 2017-10-31

Fonden steg med 1,31%

Fakta om fonden

Startdatum: 1998/02/16
Risknivå: 5
Sharpe-kvot sedan start: 0,35
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis: 14,27%
Avkastning i år: 12,21%
Förvaltningsavgift: 1,5%

 Data per 2017-10-31

Hållbarhetsprofilen

Förvaltare

Anna Strömberg

Telefon: +46 8 614 25 76
Visa profil

Henrik Gripenvik

Telefon: +46 8 614 25 56
Visa profil

Henrik Holmer

Telefon: +46 8 614 25 28
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet erbjuder en koncentrerad portfölj av noga utvalda svenska aktier, det vill säga en möjlighet att få bättre avkastning än index. Fonden investerar  med inriktning på större och medelstora företag.

Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid. Fonden riktar sig till dig som vill ha en aktiv förvaltning av svenska aktier och med en placeringshorisont på minst fem -sju år. 

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
-0,80
8,06
12,13
23,38
91,49
88,17
441,82
17 nov
5
Kundbrev namnändring april 2017
Faktablad
Informationsbroschyr  
Fondbestämmelser
Hållbarhetspolicy
Produktblad
Teckningsanmälan
Försäljningsblankett
Byte av fond
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politisk ställning - PEP
Hel - Halvårsrapport
Oktober 2017
September 2017
Augusti 2017
Juli 2017
Juni 2017
Maj 2017
April 2017
Mars 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.