Catella Sverige Index A

Ta del av hela sverigeindex inte bara OMX30. En fond för dig som vill ha en exponering mot stockholmsbörsen.

Catella Sverige Index är en indexfond som placerar i noterade bolag på Stockholmsbörsen (OMXS). Fonden förvaltas av Henrik Holmer och har som mål är att spegla avkastningen av SIXRX-indexet, vilket är ett brett marknadsvärdeviktat index som består av alla bolag listade på OMXS och är beräknat inklusive utdelningar. Du får med andra ord ta del av hela sverigeindex och inte bara OMX30. Helt enkelt en fond för dig som vill ha en exponering mot stockholmsbörsen.

Fonden som ger speglad avkastning

Fakta om fonden

Startdatum: 1998/10/01
Risknivå: 5
Sharpe-kvot sedan start: 0,40
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis: 13,65%
Avkastning i år: 14,40%
Förvaltningsavgift: 0,6%

Data per 2017-10-31

Förvaltare

Henrik Holmer

Telefon: +46 8 614 25 28
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Sverige Index är en indexfond som placerar i noterade bolag på Stockholmsbörsen (OMXS). Till skillnad från de flesta andra indexfonder får du här möjlighet att ta del av uppgången även i små bolag.

Fonden förvaltas av Henrik Holmer och skaspegla avkastningen av indexet SIXRX. Det är ett brett aktieindex som består av alla bolag listade på OMXS och är beräknat inklusive utdelningar.

Vill du ha en fond som har en exponering mot hela Stockholmsbörsen så är detta fonden för dig. Fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
-0,58
10,49
10,17
36,35
95,89
121,65
398,33
14 dec
5
Faktablad
Informationsbroschyr
Fondbestämmelser
Teckningsanmälan
Försäljningsblankett  
Byte av fond
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politisk ställning - PEP
Hel -och Halvårsrapport
Oktober 2017
September 2017
Augusti 2017
Juli 2017
Juni 2017
Maj 2017
April 2017
Mars 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.