Catella Hedgefond

Med målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna. Stabilt, med andra ord.

Förvaltarkommentar

Under septembers Fed-möte beslutades att lämna räntan oförändrad, men också att från och med oktober sakta börja dra ner på Feds balansräkning. Detta resulterade i en vändning upp för dollarn, och en starkare dollar hjälpte även till att accelerera uppgången för Stockholmsbörsen som steg 5,6% (inkl återinvesterade utdelningar) i september. Oljepriset gick upp vilket hjälpte Oslobörsen som steg ungefär lika mycket som Stockholm, medan Köpenhamn- och Helsingforsbörserna steg mindre och Norden som helhet var upp cirka 3%. Under månaden fortsatte spänningarna mellan Nordkorea och USA, men börsen handlade allt mindre på denna oro. Orkanerna Harvey, Irma och Maria skapade stor ödeläggelse i Karibien, Texas och Florida, men fick begränsad påverkan på börsen. Makromässigt kom data in lite bättre än väntat, speciellt i Sverige och Europa, men även i USA överraskade tex. ISM Manufacturing positivt. Kina däremot meddelade att man av luftkvalitets skäl kommer hålla tillbaka viss tung industri under vinterhalvåret, vilket pressade vissa riktigt högcykliska sektorer som torrlastrederier och järnmalmspriser. 

Catella Hedgefond tjänade pengar under juni, juli och augusti när OMX index föll, och lyckades även tjäna pengar i september när OMX vände upp. Det är vår ambition att kunna tjäna pengar på både stigande och fallande marknader, både under sommaren och september har vi lyckats att uppnå detta. Avkastningen i september blev 0,4% och kom balanserat från både aktier och räntor. Inom aktier tjänade fonden mer pengar på långa positioner, än man förlorade (pga börs- uppgången) på korta positioner och index hedgen. Bästa aktier var Aker ASA och sämsta aktie var Flex LNG.

Anders Wennberg, 2017-09-30

Bästa aktier var Aker ASA.

Fakta om fonden

Startdatum: 2004/03/01
Risknivå: 3
Positiva månader sedan start: 75%
Sharpe-kvot sedan start: 1,26
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis:
3,25%
Avkastning i år: 3,78%
Förvaltningsavgift: 1,0%+20% perf. fee (OMRX T-BILL)

Data per 2017-09-30

Hållbarhetsprofilen


Förvaltare

Thomas Elofsson

Telefon: +46 8 614 25 62
Visa profil

Martin Jonsson

Telefon: +46 8 614 25 59
Visa profil

Martin Nilsson

Telefon: +46 8 614 25 64
Visa profil

Sven Thorén

Telefon: +46 8 614 25 72
Visa profil

Anders Wennberg

Telefon: +46 8 614 2550
Visa profil

Stefan Wigstrand

Telefon: +46 8 614 25 58
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt sex förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

Priser och utnämningar

  • Bästa Hedgefond 2015- Fondmarknaden.se
  • Årets Hedgefond- Privata Affärer 2014
  • Bästa Hedgefond 2014- Fondmarknaden.se
  • Nominerad Euro Hedge Awards 2014 
  • Nominerad Nordic Hedge Award 2014
  • Nominerad Investors Choice European Multi Strategy Fund of 2014

HISTORISK UTVECKLING

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
0,04
3,38
3,78
9,89
25,29
41,26
174,05
20 okt
3
Faktablad
Informationsbroschyr
Fondbestämmelser
Produktblad
Teckningsanmälan
Försäljningsblankett
Byte av fond
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politisk ställning - PEP
Hel - Halvårsrapport
September 2017
Augusti 2017
Juli 2017
Juni 2017
Maj 2017
April 2017
Mars 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.