Catella Hedgefond

Med målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna. Stabilt, med andra ord.

Förvaltarkommentar

Fed höjde räntan i mitten av mars. Så kallad mjuk eller framåtblickande makrodata som inköpschefsindex (tex. ISM i USA) låg kvar på en mycket hög nivå och amerikansk Konsumentförtroendedata steg till högsta sedan år 2000. Men trots det var så kallad hård data svag, vilket indikerar låg faktiskt tillväxten i bland annat Amerikansk ekonomi under Q1. Till exempel skapades det färre än väntat nya privata jobb i USA i mars, och Atlanta Feds så kallade ”Now Cast” uppskattar tillväxten i den amerikanska ekonomin till 0,6% under Q1. Sentimentsundersökningar som ISM och Konsumentförtroende är normalt ledande, det vill säga troligtvis kommer även hård data att förbättras och ekonomin att accelerera. Men det är också vad som ligger i aktiemarknadens förväntningar, därför finns det skäl till försiktighet. Under mars månad har fonden marginellt dragit upp bruttot och ner nettot.

VINX index steg 0,9 % under mars. Catella Hedgefond föll med 0,5 % under samma period, med en låg exponering mot aktiemarknaden. Den här månaden finns både långa och korta aktiepositioner bland bästa bidragsgivare, de tre bästa var Cramo, Marine Harvest och Scandic Hotel. Även bland sämsta aktiepositioner var det en blandning av långa och korta, sämsta aktiebidragsgivare var Aker, Coloplast och Leroy Seafood. De räntebärande investeringar, framförallt företagsobligationer, har fungerat väl under årets första kvartal. Förvaltarna har också använt sig av ränteterminer i syfte att variera durationen under kvartalet. Syftet har dels varit kapitalbevarande men också att förstärka förväntade ränterörelser. Under mars var de riktningsbaserade investeringarna i ränteterminer mindre lyckosamma och den största förlusten var en position i den tioåriga tyska ränteterminen Bund.

Anders Wennberg, 2017-03-31

Den här månaden finns både långa och korta aktiepositioner bland bästa bidragsgivare.

Fakta om fonden

Startdatum: 2004/03/01
Risknivå: 3
Positiva månader sedan start: 75%
Sharpe-kvot sedan start: 1,21
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis:
3,51%
Avkastning i år: 0,92%
Förvaltningsavgift: 1,0%+20% perf. fee (OMRX T-BILL)

Data per 2017-03-31

Förvaltare

Thomas Elofsson

Telefon: +46 8 614 25 62
Visa profil

Martin Jonsson

Telefon: +46 8 614 25 59
Visa profil

Martin Nilsson

Telefon: +46 8 614 25 64
Visa profil

Sven Thorén

Telefon: +46 8 614 25 72
Visa profil

Anders Wennberg

Telefon: +46 8 614 2550
Visa profil

Stefan Wigstrand

Telefon: +46 8 614 25 58
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt sex förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

Priser och utnämningar

  • Bästa Hedgefond 2015- Fondmarknaden.se
  • Årets Hedgefond- Privata Affärer 2014
  • Bästa Hedgefond 2014- Fondmarknaden.se
  • Nominerad Euro Hedge Awards 2014 
  • Nominerad Nordic Hedge Award 2014
  • Nominerad Investors Choice European Multi Strategy Fund of 2014

HISTORISK UTVECKLING

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
-0,15
1,20
2,78
7,97
24,25
38,09
170,37
28 apr
3
Faktablad
Informationsbroschyr
Fondbestämmelser
Produktblad
Teckningsanmälan
Försäljningsblankett
Byte av fond
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politisk ställning - PEP
Hel - Halvårsrapport
Mars 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augusti 2016
Juli 2016
Juni 2016
Maj 2016
April 2016

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.