Catella Hedgefond

Med målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna. Stabilt, med andra ord.

Förvaltarkommentar

Inköpschefsindex fortsatte att stiga på bred front globalt under januari, särskilt i USA där ISM nådde nivån 53,7 medan Kinas index modererades något. Centralbankerna höll räntor och QE-program oförändrade under månaden medan marknadsräntorna steg i Europa, men var relativt oförändrade i USA. I övrigt var fokus på politik och inledningen på rapportsäsongen. Vi såg positiva rapport- reaktioner i H&M, Alfa Laval, Tele2, Intrum Justitia och Ericsson medan NCC, Atlas Copco och Getinge utgjorde besvikelser. Nettoexponeringen ökade något under månaden då fonden minskade omfattningen på korta terminskontrakt vilket också sänkte bruttoexponeringen något. 

Det Nordiska börsindexet VINX steg med 1,7% under månaden. I Sverige steg OMX-index för sjunde månaden i rad - under januari med 1,3%. Catella Hedgefond steg med 0,87% under månaden trots en mycket begränsad exponering mot aktiemarknaden. Räntesidan bidrog med drygt hälften av avkastningen medan långa exponeringar gav väsentligt högre avkastning än indexhedgar och korta aktiepositioner. Främsta bidragsgivare på aktiesidan var Storebrand, telekom- operatörerna DNA och Tele2 samt Aker i Norge. Störst negativt bidrag kom från preferensaktier i Corem Property Group.

Martin Jonsson, 2017-01-31

Catella Hedgefond steg med +0,87%

Fakta om fonden

Startdatum: 2004/03/01
Risknivå: 3
Positiva månader sedan start: 75%
Sharpe-kvot sedan start: 1,21
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis:
3,59%
Avkastning i år: 0,87%
Förvaltningsavgift: 1,0%+20% perf. fee (OMRX T-BILL)

Data per 2017-01-31

Förvaltare

Thomas Elofsson

Telefon: +46 8 614 25 62
Visa profil

Martin Jonsson

Telefon: +46 8 614 25 59
Visa profil

Martin Nilsson

Telefon: +46 8 614 25 64
Visa profil

Sven Thorén

Telefon: +46 8 614 25 72
Visa profil

Anders Wennberg

Telefon: +46 8 614 2550
Visa profil

Stefan Wigstrand

Telefon: +46 8 614 25 58
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Hedgefond har som målsättning att leverera en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktiemarknaderna.

För att tjäna pengar i uppgång såväl som nedgång i marknaden investerar förvaltarna i nordiska räntebärande papper och aktier, samt skyddar sig för nedgång via derivat. Tajming är med andra ord ingen fråga vid investeringar i Catella Hedgefond och låg risk är en hörnpelare för fonden.Totalt sex förvaltare sköter fonden.Teamets erfarenhet och kunskap skapar förvaltningsresultat.

Fonden är dagligt handlad, vilket gör att pengarna normalt är tillgängliga direkt. Över tid har fonden haft en hög riskjusterad avkastning. Detta är en fond för dig som önskar en stabil bas i ditt sparande.


Priser och utnämningar

  • Bästa Hedgefond 2015- Fondmarknaden.se
  • Årets Hedgefond- Privata Affärer 2014
  • Bästa Hedgefond 2014- Fondmarknaden.se
  • Nominerad Euro Hedge Awards 2014 
  • Nominerad Nordic Hedge Award 2014
  • Nominerad Investors Choice European Multi Strategy Fund of 2014

HISTORISK UTVECKLING

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
0,07
1,33
3,95
11,06
25,51
41,40
170,59
20 feb
3
Faktablad
Informationsbroschyr
Fondbestämmelser
Produktblad
Teckningsanmälan
Försäljningsblankett
Byte av fond
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politisk ställning - PEP
Hel - Halvårsrapport
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augusti 2016
Juli 2016
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Mars 2016
Februari 2016

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse kontakta oss enligt uppgifterna nedan.