Catella Nordic Long Short Equity IC

En alternativ aktiefond som kan prestera i både upp och nedgång. Så upp eller ner spelar inte så stor roll!

Förvaltarkommentar

Det går bra nu. Den synkroniserade konjunkturuppgången i Nordamerika, Europa och Asien ger stöd till både aktie- och kreditmarknaderna. Makrodata är urstark, många inköpschefsindex är på all-time high just nu. Historiskt har detta indikerat en fortsatt uppgång. Dessutom verkar inte centralbankerna var intresserade av att strama åt alltför hårt, så riskerna i marknaderna upplevs som låga. Det är för övrigt den senaste bubblan jag har hört björnarna oroa sig för, ”The Global Short Volatility Bubble” (GSVB). Den hävdar att investerare har tagit på sig alldeles för mycket risk för att den realiserade risken har varit så låg. Trots att det kostar varje dag försöker vi vara långa volatilitet istället, i alla fall i våra skydd. 

Catella Nordic Long Short tappade -0,15 % i oktober samtidigt som den nordiska aktiemarknaden steg med 2,5 %. Bäst var Aker ASA och Kvaerner som steg med 13 % respektive 21 % under månaden. Aker ASA steg kraftigt i slutet av månaden efter att Aker BP annonserade köpet av Hess Norway. Detta borde ge högre utdelningar i Aker ASA. Kvaerner kom med en stark Kv3-rapport vilket har fått analytikerna att markant höja sina vinstprognoser för 2017 - 2019. Bästa kortningen var JM som har tappat på svackan på bostadsmarknaden. Sämsta innehavet var PGS där marknaden oroar sig för ett negativt kassaflöde 2018 samtidigt som möjligheterna att använda bolagets kreditlina kan begränsas av covenanter.

Ola Mårtensson, 2017-10-31

Aker ASA steg kraftigt i slutet av månaden

Fakta om fonden

Startdatum: 2010/12/17
Risknivå: 4
Positiva månader sedan start: 61%
Sharpe-kvot sedan start: 1,00
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis:
6,83%
Avkastning i år: 4,99%
Förvaltningsavgift: 0,80%+20% perf. fee (OMRX T-BILL)

Data per 2017-10-31

Hållbarhetsprofilen

Förvaltare

Ola Mårtensson

Telefon: +46 8 614 25 79
Visa profil

Martin Nilsson

Telefon: +46 8 614 25 64
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Nordic Long Short Equity är en alternativ absolutavkastande aktiefond med nordisk inriktning som har möjlighet att prestera i både upp- och nedgång. Den har en lägre risk än börsen och ska leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas av Martin Nilsson och Ola Mårtensson som skapar en relativt koncentrerad portfölj av innehavda och korta positioner i Norden. Risken i fonden balanseras med hjälp av derivat. 

Fonden är ett bra inslag i långsiktigt sparande och passar investerare som vill ha en aktieexponering med möjlighet att även tjäna pengar i en fallande aktiemarknad.

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder.

Avkastningsmål: God riskjusterad absolut avkastning

Catella Nordic Long Short Equity IC är en institutionell andelsklass av fonden Catella Nordic Long Short Equity och är en Luxemburg-noterad dagligt handlad UCITS-fond. Minsta insättning är 10 miljoner SEK.

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
-0,05
1,33
1,84
32,80
45,06
n/a
149,76
12 dec
4
Faktablad
Fullständigt prospekt
Teckningsanmälan för juridiska personer
Teckningsanmälan för förvaltarregistrerade
Köp- och försäljningsblankett

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.