Catella Nordic Long Short Equity IC

En alternativ aktiefond som kan prestera i både upp och nedgång. Så upp eller ner spelar inte så stor roll!

Förvaltarkommentar

Stockholmsbörsen fortsatte att stiga under mars månad, främst drivet av större bolag inom verkstadssektorn. Småbolag hade en svagare utveckling och Carnegie Small Cap Index slutade oförändrat.

Den amerikanska ekonomiska statistiken fortsatte komma in starkt under månaden och den amerikanska centralbanken höjde som förväntat räntan. I Europa meddelade ECB att de lämnar styrräntan oförändrad och upprepade budskapet om att styrräntorna kommer ligga kvar på nuvarande nivåer eller lägre under en utdragen tid. I slutet av mars lämnade Storbritannien in sin ansökan om EU-utträde.  

Catella Nordic Long Short var ner 1,16 procent under mars. Detta kan jämföras med OMRX-T-BILL som var ner 0,06 procent och VINX Nordic Index som var upp 1,9 procent. De främsta positiva bidragsgivarna var innehaven i Volvo, Subsea 7 och Outotec. Subsea 7 presenterade ett resultat som var 48 procent starkare än marknadens förväntningar. Detta var främst drivet av en mycket starkare marginal då försäljningen var något lägre än väntat. Svagare under månaden utvecklades innehaven i Mycronic, Skandiabanken och BW Offshore.    

Efter periodens slut kom nyheten att USA avfyrat kryssningsrobotar mot regimkontrollerade militäranläggningar i Syrien. Det är dock i skrivande stund för tidigt för att dra långsiktiga konsekvenser av denna insats.

Martin Nilsson, 2017-03-31

De främsta positiva bidragsgivarna var innehaven i Volvo, Subsea 7 och Outotec.

Fakta om fonden

Startdatum: 2010/12/17
Risknivå: 4
Positiva månader sedan start: 62%
Sharpe-kvot sedan start: 0,95
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis:
7,23%
Avkastning i år: -0,11%
Förvaltningsavgift: 0,80%+20% perf. fee (OMRX T-BILL)

Data per 2017-03-31

Förvaltare

Ola Mårtensson

Telefon: +46 8 614 25 79
Visa profil

Martin Nilsson

Telefon: +46 8 614 25 64
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Nordic Long Short Equity är en alternativ absolutavkastande aktiefond med nordisk inriktning som har möjlighet att prestera i både upp- och nedgång. Den har en lägre risk än börsen och ska leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas av Martin Nilsson och Ola Mårtensson som skapar en relativt koncentrerad portfölj av innehavda och korta positioner i Norden. Risken i fonden balanseras med hjälp av derivat. 

Fonden är ett bra inslag i långsiktigt sparande och passar investerare som vill ha en aktieexponering med möjlighet att även tjäna pengar i en fallande aktiemarknad.

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder.

Avkastningsmål: God riskjusterad absolut avkastning

Catella Nordic Long Short Equity IC är en institutionell andelsklass av fonden Catella Nordic Long Short Equity och är en Luxemburg-noterad dagligt handlad UCITS-fond. Minsta insättning är 10 miljoner SEK.

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
0,36
2,55
22,51
33,46
41,17
n/a
151,57
28 apr
4
Faktablad
Fullständigt prospekt
Teckningsanmälan för juridiska personer
Teckningsanmälan för förvaltarregistrerade
Köp- och försäljningsblankett

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.