Catella Nordic Long Short Equity IC

En alternativ aktiefond som kan prestera i både upp och nedgång. Så upp eller ner spelar inte så stor roll!

Förvaltarkommentar

Den nordiska aktiemarknaden utvecklades starkt under månaden främst anförda av stark utveckling i Sverige och Finland. Den globala konjunkturen fortsätter att utvecklas väl och ekonomisk data har generellt kommit in starkare än väntat. Förhoppningar om infrastrukturinvesteringar främst med fokus på USA och liten oro för stigande räntor har drivit på kurserna inom cykliska bolag. För exportdrivna ekonomier som Sverige finns det både möjligheter och hot. I mars kommer det amerikanska skuldtaket åter att komma i fokus vilket tidigare skapat oro och volatilitet.

Catella Nordic Long Short var upp 1,15 procent under februari månad. Detta kan jämföras med OMRX-T-BILL som var ner 0,07 procent och VINX Nordic Index som var upp 3,0 procent. Främsta positiva bidragsgivare under månaden var Troax, försäkringsbolaget Storebrand och den finska teleoperatören DNA. Troax presenterade en kvartalsrapport som vida översteg marknadens förväntningar. Bolaget fortsätter att växa på samtliga marknader och vi anser fortsatt att bolaget är attraktivt värderat trots stark aktieutveckling. Även Storebrand rapporterade starkare än förväntningarna och överraskade även positivt på utdelningen. Bolaget är mycket attraktivt värderad och gynnas av stigande räntor. Svagare under månaden utvecklades innehaven i PGS, Gränges samt kortpositionen i Kinnevik.  

Martin Nilsson, 2017-02-28

För exportdrivna ekonomier som Sverige finns det både möjligheter och hot.

Fakta om fonden

Startdatum: 2010/12/17
Risknivå: 4
Positiva månader sedan start: 63%
Sharpe-kvot sedan start: 0,98
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis:
7,35%
Avkastning i år: 1,06%
Förvaltningsavgift: 0,80%+20% perf. fee (OMRX T-BILL)

Data per 2017-02-28

Förvaltare

Ola Mårtensson

Telefon: +46 8 614 25 79
Visa profil

Martin Nilsson

Telefon: +46 8 614 25 64
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Nordic Long Short Equity är en alternativ absolutavkastande aktiefond med nordisk inriktning som har möjlighet att prestera i både upp- och nedgång. Den har en lägre risk än börsen och ska leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas av Martin Nilsson och Ola Mårtensson som skapar en relativt koncentrerad portfölj av innehavda och korta positioner i Norden. Risken i fonden balanseras med hjälp av derivat. 

Fonden är ett bra inslag i långsiktigt sparande och passar investerare som vill ha en aktieexponering med möjlighet att även tjäna pengar i en fallande aktiemarknad.

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder.

Avkastningsmål: God riskjusterad absolut avkastning

Catella Nordic Long Short Equity IC är en institutionell andelsklass av fonden Catella Nordic Long Short Equity och är en Luxemburg-noterad dagligt handlad UCITS-fond. Minsta insättning är 10 miljoner SEK.

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
0,17
0,73
21,10
33,62
38,48
n/a
148,88
23 mar
4
Faktablad
Fullständigt prospekt
Teckningsanmälan för juridiska personer
Teckningsanmälan för förvaltarregistrerade
Köp- och försäljningsblankett

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse kontakta oss enligt uppgifterna nedan.