Catella Nordic Long Short Equity IC

En alternativ aktiefond som kan prestera i både upp och nedgång. Så upp eller ner spelar inte så stor roll!

Förvaltarkommentar

De nordiska börserna redovisade blandad utveckling under juli månad. Stockholmsbörsen var svagast med en nedgång på över 3 procent medan den norska börsen steg i takt med det stigande oljepriset. En majoritet av bolagen har nu rapporterat sina kvartalsrapporter för det andra kvartalet. Rapporterna har i många fall levt upp till förväntningarna, men i vissa fal något försiktiga framtidsutsikter och det faktum att den senaste tidens dollarförsvagning gör att estimaten måste tas ned. Bland de bolagen som rapporterade svagare än väntat kan nämnas Atlas Copco, Autoliv, Ericsson och Getinge.

Catella Nordic Long Short utvecklades starkt under juli och var upp 1,4 procent. Det nordiska börsindexet VINX Nordic var under samma period ner 1,4 procent. De främsta positiva bidragsgivarna under månaden var innehaven i Storebrand, SSAB och BW Offshore. Både Storebrand och SSAB rapporterade återigen resultat som vida översteg marknadens förväntningar. Svagare utvecklades bolagen SAAB, Metso och Outotec.

Martin Nilsson, 2017-07-31

Catella Nordic Long Short utvecklades starkt under juli och var upp 1,4 procent

Fakta om fonden

Startdatum: 2010/12/17
Risknivå: 4
Positiva månader sedan start: 61%
Sharpe-kvot sedan start: 0,91
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis:
7,03%
Avkastning i år: 1.03%
Förvaltningsavgift: 0,80%+20% perf. fee (OMRX T-BILL)

Data per 2017-07-31

Hållbarhetsprofilen

Förvaltare

Ola Mårtensson

Telefon: +46 8 614 25 79
Visa profil

Martin Nilsson

Telefon: +46 8 614 25 64
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Nordic Long Short Equity är en alternativ absolutavkastande aktiefond med nordisk inriktning som har möjlighet att prestera i både upp- och nedgång. Den har en lägre risk än börsen och ska leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas av Martin Nilsson och Ola Mårtensson som skapar en relativt koncentrerad portfölj av innehavda och korta positioner i Norden. Risken i fonden balanseras med hjälp av derivat. 

Fonden är ett bra inslag i långsiktigt sparande och passar investerare som vill ha en aktieexponering med möjlighet att även tjäna pengar i en fallande aktiemarknad.

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder.

Avkastningsmål: God riskjusterad absolut avkastning

Catella Nordic Long Short Equity IC är en institutionell andelsklass av fonden Catella Nordic Long Short Equity och är en Luxemburg-noterad dagligt handlad UCITS-fond. Minsta insättning är 10 miljoner SEK.

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
0,02
0,21
9,52
28,45
41,22
n/a
148,11
18 aug
4
Faktablad
Fullständigt prospekt
Teckningsanmälan för juridiska personer
Teckningsanmälan för förvaltarregistrerade
Köp- och försäljningsblankett

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.