Catella Nordic Long Short Equity RC

En alternativ aktiefond som kan prestera i både upp och nedgång. Så upp eller ner spelar inte så stor roll.

Förvaltarkommentar

Globala börser fortsatte att stiga under maj. Av de ledande regionerna visade asiatiska börser exkluderat Japan starkast utveckling. Generellt försvagades makroekonomisk statistik under månaden, dock från en hög nivå. Federal Reserve lämnade som väntat den amerikanska styrräntan oförändrad och upprepade sin ambition om gradvisa räntehöjningar då ekonomin fortsätter att utvecklas väl.

Under inledningen av maj stod det klart att Emmanuel Macron blir Frankrikes nya president. Marknaden hade redan förväntat sig detta och euron och europeiska börser stärktes av nyheten. Politisk osäkerhet kring turerna om President Trumps avskedande av FBI-chefen Comey har medfört att förslag på ekonomiska och politiska reformer som t.ex. utökade infrastrukturella investeringar skjuts på framtiden.   

Catella Nordic Long Short var ner 2.35 procent under maj. Utvecklingen är hänförlig till svagare utveckling bland vissa av våra långa positioner som under en lång tid utvecklas mycket starkt. Här kan nämnas bolag som Outotec, Subsea 7 och Troax. Det omvända kan sägas om vår kortsida där bolag som Elisa och Teliasonera utvecklades väl. Positivt för fonden under månaden var innehaven i Hansa Medical, Cramo och Wallenius Wilhelmsen som alla utvecklades mycket starkt. 

Martin Nilsson, 2017-05-31

Utvecklingen är hänförlig till svagare utveckling bland vissa av våra långa positioner som under en lång tid utvecklas mycket starkt.

Fakta om fonden

Startdatum: 2010/12/17
Risknivå: 4
Positiva månader sedan start: 62%
Sharpe-kvot sedan start: 0,93
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis:
7,04%
Avkastning i år: 0,08%
Förvaltningsavgift: 1,0%+20% perf. fee (OMRX T-BILL)

Data per 2017-05-31

Hållbarhetsprofilen


Förvaltare

Ola Mårtensson

Telefon: +46 8 614 25 79
Visa profil

Martin Nilsson

Telefon: +46 8 614 25 64
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Nordic Long Short Equity är en alternativ absolutavkastande aktiefond med nordisk inriktning som har möjlighet att prestera i både upp- och nedgång. Den har en lägre risk än börsen och ska leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas av Martin Nilsson och Ola Mårtensson som skapar en relativt koncentrerad portfölj av innehavda och korta positioner i Norden. Risken i fonden balanseras med hjälp av derivat. 

Fonden är ett bra inslag i långsiktigt sparande och passar investerare som vill ha en aktieexponering med möjlighet att även tjäna pengar i en fallande aktiemarknad.

Fonden får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder.

Avkastningsmål: God riskjusterad absolut avkastning

Fonden är en Luxemburg-noterad dagligt handlad UCITS-fond. Minsta insättning är 100 SEK/10€.

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
0,15
0,39
17,60
27,40
42,07
n/a
150,57
22 jun
4
Faktablad
Fullständigt prospekt
Produktblad
Teckningsanmälan för juridiska personer
Teckningsanmälan för förvaltarregistrerade
Köp - och försäljningsblankett
Maj 2017
April 2017
Mars 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augusti 2016
Juli 2016
Juni 2016

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.