Catella Balanserad

Catella Balanserad är en fond-i-fond som investerar i ett urval av både Catellas egna och externa fonder. Aktiv förvaltning för dig som inte vill behöva sköta de individuella investeringarna.

Förvaltarkommentar

Trots att Trump gör det ena utspelet efter det andra gällande handelshinder och sanktioner är jag fortfarande positivt inställd till aktiemarknaden. Makrodata såsom inköpschefsindex pekar på en stabil tillväxt under 2017, både för ekonomin som helhet och företagens vinster. Att räntorna fortsätter att stiga är negativt för traditionella obligationer, men för krediter är ökade vinster och begynnande inflation en större positiv faktor. Balanserads räntefonder har kort ränteduration och längre kreditduration vilket passar som hand i handske i nuvarande marknads- läge. Jag har sakta ökat aktieexponeringen och kommer troligen fortsätta i den riktningen.

Catella Balanserad backade med -0,27 % under januari månad. Bästa innehav var Catella Hedgefond som lyckades skapa avkastning i både uppåt- och nedåtgående marknader. Fonden steg med 0,87 % under månaden. Tillväxtmarknaderna har stigit i takt med att dollarn har försvagats. Räntefonderna har också bidragit då kreditspreadarna har gått ihop. Sämsta innehaven var Balanserads amerikanska investeringar, där visserligen aktierna steg i lokal valuta men svenska kronan har stärkts ordentligt gentemot dollarn. Det samma gäller för Europa, europeiska aktier steg i lokal valuta men backade i SEK.

Ola Mårtensson 2017-01-31

Catella Balanserad steg med 1.6 % i november månad. Det har varit stora rörelser på marknaderna efter att Trump oväntat vann det amerikanska presidentvalet. Fondens bästa innehav har varit amerikanska aktier, delvis för att aktierna har stigit men också för att dollarn har stärkts gentemot den svenska kronan. Catella Småbolagsfond och Nordic Long/Short har också givit positiva bidrag. En stark dollar brukar tynga tillväxtmarknaderna och fondens två sämsta innehav är just de två Emerging Markets-fonderna. Därtill har långräntorna stigit som en följd av Trumps ekonomiska plan, vilket har gjort det svårt för räntefonder att avkasta i november.

Kort ränte- duration och längre kredit- duration passar nuvarande marknadsläge

Fakta om fonden

Startdatum: 2005/05/02
Risknivå: 4
Sharpe-kvot sedan start: 0,51
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis: 8,61%
Avkastning i år: -0,27%
Förvaltningsavgift: 1,75%

Data per 2017-01-31

Förvaltare

Ola Mårtensson

Telefon: +46 8 614 25 79
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder.  Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

2014 steg fonden 15,40% till en risk om 7,7%, bra betalt för tagen risk kan man säga. Ola Mårtensson är förvaltaren som ser till att det blir resultat.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
0,40
2,57
16,76
32,05
58,81
54,75
165,61
20 feb
4
Faktablad
Informationsbroschyr
Fondbestämmelser
Produktblad
Teckningsanmälan
Försäljningsblankett  
Byte av fond
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politisk ställning - PEP
Hel- och Halvårsrapport
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augusti 2016
Juli 2016
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Mars 2016
Februari 2016
Kundbrev
   

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse kontakta oss enligt uppgifterna nedan.