Catella Balanserad

Catella Balanserad är en fond-i-fond som investerar i ett urval av både Catellas egna och externa fonder. Aktiv förvaltning för dig som inte vill behöva sköta de individuella investeringarna.

Förvaltarkommentar

Världen är inne i en synkroniserad konjunkturuppgång. I USA, Europa, Japan och Kina ser det rimligt positivt ut. På börserna har konjunkturkänslig industri gått starkt och vinstestimaten håller sig någorlunda stabila. Det är bra för att i estimaten ligger en förväntad vinsttillväxt på mer än 10 % om året de närmsta åren. På räntesidan är det troligt att centralbankerna snarare kommer att höja styrräntorna än sänka dem framöver. Just nu är räntorna så låga att en mindre höjning inte påverkar aktiemarknaderna, men skulle räntorna stiga betydligt kommer dagens värdering på aktiemarknaden kännas något ansträngd. Än så länge är portföljen inställd på stigande aktiekurser och positiv kreditmarknad. 

Catella Balanserad steg med 3,19 % under februari månad. Det gick knappt att göra fel förra månaden, alla innehav i fonden hade positiv avkastning. Bäst gick fondens amerikanska investeringar, som steg med 7,7 %. Eftersom de amerikanska innehaven väger drygt 20 % i fonden så har de också varit de största bidragsgivarna till månadens avkastning. Övriga aktiefonder i Balanserad har också gått starkt även om Sverige ”bara” steg med 2,9 %. I en sådan här marknad har fonder med lägre risk svårt att hänga med fonder med högre risk, så Balanserads innehav i Catella Avkastningsfond är också det innehav som har gått upp minst. 

Ola Mårtensson 2017-02-28

Catella Balanserad steg med 1.6 % i november månad. Det har varit stora rörelser på marknaderna efter att Trump oväntat vann det amerikanska presidentvalet. Fondens bästa innehav har varit amerikanska aktier, delvis för att aktierna har stigit men också för att dollarn har stärkts gentemot den svenska kronan. Catella Småbolagsfond och Nordic Long/Short har också givit positiva bidrag. En stark dollar brukar tynga tillväxtmarknaderna och fondens två sämsta innehav är just de två Emerging Markets-fonderna. Därtill har långräntorna stigit som en följd av Trumps ekonomiska plan, vilket har gjort det svårt för räntefonder att avkasta i november.

Bäst gick fondens amerikanska investeringar.

Fakta om fonden

Startdatum: 2005/05/02
Risknivå: 4
Sharpe-kvot sedan start: 0,54
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis: 8,40%
Avkastning i år: 2,91%
Förvaltningsavgift: 1,75%

Data per 2017-02-28

Förvaltare

Ola Mårtensson

Telefon: +46 8 614 25 79
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder.  Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

2014 steg fonden 15,40% till en risk om 7,7%, bra betalt för tagen risk kan man säga. Ola Mårtensson är förvaltaren som ser till att det blir resultat.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
-0,04
2,28
14,57
32,05
57,70
55,20
165,15
24 mar
4
Faktablad
Informationsbroschyr
Fondbestämmelser
Produktblad
Teckningsanmälan
Försäljningsblankett  
Byte av fond
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politisk ställning - PEP
Hel- och Halvårsrapport
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augusti 2016
Juli 2016
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Mars 2016
Kundbrev
   

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse kontakta oss enligt uppgifterna nedan.