Catella Balanserad

Catella Balanserad är en fond-i-fond som investerar i ett urval av både Catellas egna och externa fonder. Aktiv förvaltning för dig som inte vill behöva sköta de individuella investeringarna.

Förvaltarkommentar

Det råder en allmän optimism kring konjunkturen och bolagens vinster. Nästan alla bedömare är positivt inställda till risk och är övertygade att aktie- och kreditmarknaderna skall fortsätta starkt. Priset på försäkringar mot börsfall är rekordlågt, vilket också speglar den enorma riskaptiten just nu. Endast ränteförvaltare som investerar i stats- och bostadsobligationer surar, de har svårt att tjäna pengar när långräntorna stiger.  Fonden har sedan länge haft en övervikt i risk, både på aktiesidan och i krediter.  Men, när nästan alla aktörer är positivt inställda till risk är det svårt att se vem som skall köpa mer risk och driva upp kurserna. Fondens övervikt i risk kan snabbt ändras om vi ser en förändring på väg.

Catella Balanserad steg med 3,27 % i september. Överlag steg nästan alla tillgångsslag och marknader efter en svagare augusti och i princip är svenska börsen tillbaka på all-time high igen. Bästa innehavet i fonden var Catella Nordic Long/Short Equity som bidrog med 0,55 procentenheter till Balanserads avkastning. Long/Short-fonden är positionerad för en starkare konjunktur och med idel starkare makrosiffror och en stigande långränta så blir resultatet bra. De flesta av Balanserads aktiefonder har också haft fin avkastning, flera av dem har bidragit med mellan 0,3 och 0,4 procentenheter till totalavkastning. Den månaden bidrog inga av innehaven negativt. Det hör inte till vanligheterna. 

Ola Mårtensson 2017-09-30

Catella Balanserad steg med 1.6 % i november månad. Det har varit stora rörelser på marknaderna efter att Trump oväntat vann det amerikanska presidentvalet. Fondens bästa innehav har varit amerikanska aktier, delvis för att aktierna har stigit men också för att dollarn har stärkts gentemot den svenska kronan. Catella Småbolagsfond och Nordic Long/Short har också givit positiva bidrag. En stark dollar brukar tynga tillväxtmarknaderna och fondens två sämsta innehav är just de två Emerging Markets-fonderna. Därtill har långräntorna stigit som en följd av Trumps ekonomiska plan, vilket har gjort det svårt för räntefonder att avkasta i november.

Catella Balanserad steg med 3,27 % i september.

Fakta om fonden

Startdatum: 2005/05/02
Risknivå: 4
Sharpe-kvot sedan start: 0,55
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis: 6,93%
Avkastning i år: 5,17%
Förvaltningsavgift: 1,75%

Data per 2017-08-30

Förvaltare

Ola Mårtensson

Telefon: +46 8 614 25 79
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder.  Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

2014 steg fonden 15,40% till en risk om 7,7%, bra betalt för tagen risk kan man säga. Ola Mårtensson är förvaltaren som ser till att det blir resultat.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
0,05
5,45
8,89
31,41
60,23
57,80
170,26
17 okt
4
Faktablad
Informationsbroschyr
Fondbestämmelser
Produktblad
Teckningsanmälan
Försäljningsblankett  
Byte av fond
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politisk ställning - PEP
Hel- och Halvårsrapport
September 2017
Augusti 2017
Juli 2017
Juni 2017
Maj 2017
April 2017
Mars 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
Kundbrev
   

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.