Catella Balanserad

Catella Balanserad är en fond-i-fond som investerar i ett urval av både Catellas egna och externa fonder. Aktiv förvaltning för dig som inte vill behöva sköta de individuella investeringarna.

Förvaltarkommentar

De investeringsteman som har gått bäst det senaste året, starkare dollar, högre långräntor, aktier i USA och råvarubaserade Emerging Markets tycks inte vara ledande längre. Men samtidigt är det osäkert vad som är ledande istället. Utvecklingen på aktiesidan är blandad, där regioner och sektorer tycks mer gå om lott än visa på en tydlig trend. Trots den inre sektorrotationen fortsätter aktiemarknaderna som helhet gå bra, drivet av de höga förväntningarna på både BNP-tillväxt och vinster. I det här läget väljer jag att hålla aktieexponeringen högre än neutralläget, men samtidigt har jag under månaden minskat USA-exponeringen till förmån för Europa, då värderingarna är mindre utmanande i Europa.

Catella Balanserad steg med 0,13% i mars. Bästa bidragsgivare var fondens investeringar i europeiska aktier via Vanguard FTSE Developed Europe. Framför allt är det banker och försäkringsbolag som har gått bra i Europa. Därtill har svenska aktier och investeringarna i Emerging Markets och Asien/Oceanien också bidragit. Båda hedgefonderna som Balanserad innehar hade det tufft i mars och de kostade drygt 0.2 % i avkastning. Även de amerikanska aktiefonderna backade, främst pga. en fallande dollar. I lokal valuta var USA-fonderna inklusive utdelningar upp under månaden. 

Ola Mårtensson 2017-03-31

Catella Balanserad steg med 1.6 % i november månad. Det har varit stora rörelser på marknaderna efter att Trump oväntat vann det amerikanska presidentvalet. Fondens bästa innehav har varit amerikanska aktier, delvis för att aktierna har stigit men också för att dollarn har stärkts gentemot den svenska kronan. Catella Småbolagsfond och Nordic Long/Short har också givit positiva bidrag. En stark dollar brukar tynga tillväxtmarknaderna och fondens två sämsta innehav är just de två Emerging Markets-fonderna. Därtill har långräntorna stigit som en följd av Trumps ekonomiska plan, vilket har gjort det svårt för räntefonder att avkasta i november.

Framför allt är det banker och försäkringsbolag som har gått bra i Europa.

Fakta om fonden

Startdatum: 2005/05/02
Risknivå: 4
Sharpe-kvot sedan start: 0,54
Standardavvikelse, 2 års veckodata på årsbasis: 8,31%
Avkastning i år: 3,04%
Förvaltningsavgift: 1,75%

Data per 2017-03-31

Förvaltare

Ola Mårtensson

Telefon: +46 8 614 25 79
Visa profil

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder.  Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

2014 steg fonden 15,40% till en risk om 7,7%, bra betalt för tagen risk kan man säga. Ola Mårtensson är förvaltaren som ser till att det blir resultat.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

1 dag
hittills i år
1 år
3 år
5 år
10 år
NAV
Date
Risk
0,05
4,46
15,50
30,75
61,01
56,23
168,66
28 apr
4
Faktablad
Informationsbroschyr
Fondbestämmelser
Produktblad
Teckningsanmälan
Försäljningsblankett  
Byte av fond
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politisk ställning - PEP
Hel- och Halvårsrapport
Mars 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augusti 2016
Juli 2016
Juni 2016
Maj 2016
April 2016
Kundbrev
   

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.