Våra fondtyper

Catella erbjuder tre huvudtyper av fonder och placeringsinriktningar. Vårt geografiska fokus och kunnande är koncentrerat till Norden.

Alternativa fonder / absolutavkastande fonder

Målsättningen är att skapa en positiv avkastning oavsett hur underliggande marknader går. Fondernas jämförelseindex är oftast baserat på en ränta som motsvarar ett riskfritt placeringsalternativ med ett tillägg.

Aktiefonder och räntefonder

Detta är det klassiska sättet att förvalta en fond på, där resultatet utvärderas och jämförs mot någon form av index som speglar utvecklingen i en marknad. Målsättningen för förvaltaren är att överträffa index.

Blandfonder

Catellas blandfonder förvaltas efter vår marknads- och räntesyn där vi dels väljer en fördelning mellan aktie- och räntemarknaderna på kortare sikt, dels väljer vi marknader, sektorer och regioner för att skapa så bra avkastning som möjligt inom fondens risk- och förvaltningsmandat (sk taktisk allokering). 

 

Mer information


Våra fonder

Catella Fonder förvaltar idag fonder med olika förvaltarstil och riskprofil. Flera av våra fonder har fått högsta betyg och rating av de oberoende analysföretagen MFEX och Morningstar. Värdeutvecklingen i våra fonder har över tiden varit bättre än valt jämförelseindex. 

Mer om Catellas fonder