Formulär och blanketter

Blanketterna används om du vill förändra ditt innehav, sälja fondandelar samt eller ändra eller avsluta/säga upp ditt månadssparande.

Hämta och fyll i den klickbara blanketten nedan, skriv ut den, skriv under och faxa alternativt maila en scannad blankett eller posta till Catella Fonder. Observera att försäljning av fondandelar alltid utlöser eventuell reavinstbeskattning som ska deklareras.

Du kan också överlåta hela eller delar av ditt fondinnehav hos oss, till exempel som gåva eller i samband med ett arv. Det går bra att överlåta sina fondandelar såväl helt som delvis. Det kan vara en fördel vid till exempel arv eller gåva, eftersom det inte innebär någon försäljning och därmed inte heller utlöser någon reavinstbeskattning. Observera att mottagaren övertar de ursprungliga anskaffningsvärdena och att överlåtelsekursen därför visar din anskaffningskurs för de erhållna andelarna, och således inte slutkursen den dag överlåtelsen sker. Inga avgifter tas ut vid överlåtelse i våra fonder.

Regler mot penningtvätt

Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kräver att Catella Fonder måste göra en bedömning av risken att fondsparande används för penningtvätt. Det innebär att vi ska ha god kännedom om alla våra kunder och deras affärer. Om fondbolaget inte följer reglerna kan vi bli föremål för sanktioner. Fondbolagens Förening har tagit fram en folder om penningtvättslagen som förklarar varför såväl nya som befintliga kunder måste inkomma med giltig id-handling och svara på frågor om sina affärer när de vill börja fondspara etc.

Teckningsanmälan dagligt handlade fonder
Teckningsanmälan Catella Sverige Index B
Intygande angående skatteskyldighet, Fysisk person
Intygande utländsk skattskyldighet juridisk person
Personer i politiskt utsatt ställning - PEP
Autogiroanmälan (Månadssparande) 
Uppsägning av månadssparande
Försäljningsanmälan dagligt handlade fonder
Byte av fondinnehav
Kontoöppningshandling Nominees / Fund Account Application Nominees
Kontoöppningshandling Legal Entities / Fund Account Application Legal Entities
Köp-/säljblankett Catella Nordic Corporate Bond Flex
Köp-/säljblankett Catella Nordic Long/Short Equity