ICA fonderna

Catella Fonder har ett samarbete med ICA Banken AB. Catella Fonder förvaltar dessa och de marknadsförs och säljs av ICA Banken AB.

För köp och försäljning av andelar i de tre ICA-fonderna, kontakta ICA Banken AB på tel 033-47 47 90 eller icabanken.se.

ICA Banken Modig

Faktablad
Informationsbroschyr
Fondbestämmelser
Teckningsanmälan
Försäljningsanmälan
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politiskt utsatt ställning - PEP

 

ICA Banken Måttlig

Faktablad
Informationsbroschyr
Fondbestämmelser
Teckningsanmälan 

Försäljningsanmälan

Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politiskt utsatt ställning - PEP

 

ICA Banken Varlig

Faktablad
Informationsbroschyr
Fondbestämmelser
Teckningsanmälan 

Försäljningsanmälan
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Fysisk person
Intygande angående skatteskyldighet i USA, Juridisk person
Personer i politiskt utsatt ställning - PEP
  2017 2016 2015 2014 2013
2012
Årsredogörelse      
Halvårsredogörelse  
Pressmeddelande