Våra fonder

Fondnamn
1 dag
hittills i år
NAV
Date
Alternativa Fonder
n/a
8,11
1193,66
29 aug
0,04
7,05
161,04
19 sep
-0,44
11,36
116,82
18 sep
-0,43
11,43
114,61
18 sep
Aktiefonder
-0,14
11,08
125,58
18 sep
0,06
11,80
355,75
19 sep
0,22
10,31
288,16
19 sep
0,22
10,44
1378,84
19 sep
-0,11
17,62
326,10
19 sep
Räntefonder
0,01
2,10
127,01
19 sep
0,05
4,02
123,52
18 sep
0,05
4,13
124,25
18 sep
Blandfonder
0,15
10,99
136,19
19 sep

Erik Kjellgren har ordet

Fördel fonder – fördel Catella

Erik Kjellgren

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten

I skrivande stund härjar en av de största skogsbränderna i svensk historia i Västmanland. Insatser från brandkår, militär och frivilliga stöttas nu även upp av hjälp från bland annat italienska flygplan som skall bidra med hjälp i vattenbombning för att begränsa eldsvådan. Ingen har ännu föreslagit att bekämpa elden genom att tillföra ännu mer bränsle.

 

Centralbankerna har däremot fortsatt att hälla bensin på elden. Efter ECB:s sänkning i juni så följde svenska riksbanken efter med en överraskande sänkning till historiskt låga 0,25 procent i juli. De framförda argumenten är ganska enkla. Inflationen lyser med sin frånvaro, trots att konjunkturen successivt förbättras såväl i Sverige som för de viktiga exportmarknaderna i Europa och USA.


Läs vidare