Siirry sisältöön Pääsivulle Valitse kieli
14 helmikuuta 2019, Finland | Corporate Finance | Uutiset

Catellan Markkinakatsaus, kevät 2019

Catellan kevään 2019 Markkinakatsaus on julkaistu; Jo kolmas vahva kiinteistösijoitusvuosi peräkkäin

Vuoden 2018 aikana Suomen kiinteistömarkkinan vahva vire jatkui edelleen. Transaktiovolyymi kipusi lopulta 8,9 miljardin euron tasolle, mikä on kaikkien aikojen toiseksi suurin volyymi. Talouskasvun hidastuminen ja yleinen epävarmuus tulevasta eivät ainakaan vielä ole heijastuneet kiinteistömarkkinaan, ja aktiviteetin odotetaan pysyvän hyvällä tasolla myös vuonna 2019.

Vuosi 2018 oli jälleen erittäin kiireinen transaktiovuosi – ehkä jopa kaikkien aikojen paras kauppavuosi Suomessa kauppojen lukumäärällä mitattuna. Vuoden aikana tehtiin useita merkittäviä kauppoja, ja Suomen markkinoilla nähtiin taas monia uusia kansainvälisiä sijoittajia. Suurin yksittäinen järjestely oli brittiläisen Kildare Partnersin Technopolis Oyj:n hankinta, minkä toteuduttua Helsingin pörssistä poistuu jälleen yksi kiinteistösijoitusyhtiö. Toisaalta pörssilistalle saatiin pitkästä aikaa uusi merkittävä kiinteistösijoittaja, kun Kojamo Oyj listautui pörssiin viime vuonna.

Sijoittajakysyntä oli jälleen pitkälti kansainvälistä. Kokonaisvolyymista 65 prosenttia muodostui ulkomaisten sijoittajien hankinnoista. Uusina sijoittajina Suomen markkinoille saapuivat Kildaren lisäksi esimerkiksi Blackrock, Morgan Stanley, Castellum ja Round Hill Capital. Kovan sijoittajakysynnän seurauksena myös tuottovaatimukset ovat pysytelleet laskusuunnassa ja Helsingin prime-yield on pudonnut kaikkien aikojen alhaisimmalle tasolle ollen jo selvästi alle 4 prosentin. Ennen vuotta 2018 4 prosentin tasolle on päästy Catellan aikasarjoissa vuonna 1990.

Ulkomaisten sijoittajien lisäksi kotimaiset sijoittajat ovat olleet aktiivisia. Etenkin kotimaiset erikoissijoitusrahastot ovat hankkineet aktiivisesti kohteita, ja uusiakin rahastoja on viime vuoden aikana perustettu. Tämä on parantanut kiinteistömarkkinan likviditeettiä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Toimistojen vajaakäyttöasteet edelleen korkealla tasolla

Jo jonkin aikaa vahvana jatkunut talouskasvu on heijastunut vuoden 2018 aikana positiivisesti vuokramarkkinaan.

Näyttäisi kuitenkin siltä, että vajaakäyttöasteiden lasku pääkaupunkiseudulla on vastoin odotuksia ainakin hetkellisesti pysähtynyt. Catellan laskelmien mukaan toimistojen vajaakäyttöasteet ovat nousseet hieman edellisen selvityksen luvuista noin puoli vuotta sitten. Tilanne on harvinainen, sillä yleensä vahvan talouskasvun aikaan toimistojen vajaakäyttöasteissa nähdään laskua.

Pääkaupunkiseudun vajaakäyttöaste sinnitteleekin edelleen erittäin korkealla noin 13 prosentin tasolla, kun esimerkiksi Tukholman seudulla toimistojen vajaakäyttö on tällä hetkellä vain noin 6,5 prosenttia ja Kööpenhaminan seudulla noin 7,5 prosenttia.

Vaikka tyhjää toimistotilaa on pääkaupunkiseudulla edelleen erittäin paljon tarjolla, laadukkaiden, parhaiden sijaintien toimistojen vuokramarkkinatilanne on hyvä ja syksyn aikana on nähty nousua prime-vuokrissa korkeasta vajaakäytöstä huolimatta useilla osamarkkinoilla.

Kiinteistösijoitusmarkkina pysyy aktiivisena

Vaikka talouskasvu on hidastumassa Suomessakin ja epävarmuus maailmantalouden kehityksestä on kasvanut viime aikoina merkittävästi, matalalla pysyttelevä korkotaso tukee yhä kiinteistösijoitusmarkkinaa ja kiinteistösijoituksiin tuntuu olevan tarjolla runsaasti varoja. Suomesta voi myös edelleen löytää hyviä sijoituskohteita erittäin kilpailukykyisellä tuottotasolla etenkin, jos on valmis menemään Helsingin keskustan ulkopuolelle.

Vaikka kiinteistötransaktiomarkkina on pysynyt ennätysaktiivisena jo pitkään, mielestämme edessä voi jälleen olla vahva kiinteistötransaktiovuosi.

Pääkirjoitus: Antti Louko, toimitusjohtaja

 

Catellan Markkinakatsaus on yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme tilattavissa maksutta osoitteesta: info@catella.fi.