Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do wyboru języka

Radisson Collection Hotel

Nabycie hotelu od prywatnego właściciela, remont i modernizacja do 5* Radisson Collection Hotel, sprzedaż 2,5 roku po przejęciu

Rodzaj: Hotel

Inwestor: Wenaas Hotel Europe

Rok: 2019

Rozmiar: 311 poko

Rola Catella Poland: 

  • Nabycie istniejącego hotelu
  • Renowacja
  • Zarządzanie aktywami
  • Administracja i księgowość spółki
  • Koordynacja sprzedaży