Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Delivering beyond the expected!

Catella är länken mellan fastighet och finans. Vi erbjuder lokal expertis genom en paneuropeisk plattform med global räckvidd. Catella erbjuder skräddarsydda tjänster inom fastighetsinvesteringar och alternativa investeringar till professionella investerare.

Pressmeddelande

Omvandling av aktier i Catella AB

31 maj 2023, Regulatorisk
Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Catella AB

10 maj 2023, Regulatorisk

Affärsområden

Corporate finance

En ledande europeisk Corporate Finance-rådgivare inom fastigheter

Investment Management

Fastighets- och investeringstjänster med europeisk räckvidd

Principal Investments

En europeisk partner för fastighetsutveckling

Catella Group

Catella har verksamhet i 12 länder med lokala kontor i 25 städer. Den geografiska och organisatoriska utbredningen ger diversifiering i både intäkter och resultat.

Hitta oss i ditt land

Principal Investments

Catella i siffror

141
Md
SEK i förvaltat kapital
170
M
Euro i totala intäkter de senaste 12 månaderna
12
Länder
+500
Medarbetare