Skip to content Go to main navigation Go to language selector

The Link between property and capital

Catella är länken mellan fastighet och kapital. Vi erbjuder lokal expertis genom en paneuropeisk plattform med global räckvidd. Catella erbjuder skräddarsydda tjänster inom fastighetsinvesteringar och alternativa investeringar till professionella investerare.

Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Catella AB

22 maj 2024, Regulatorisk
Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Catella AB

12 april 2024, Regulatorisk

Affärsområden

Corporate finance

En ledande europeisk Corporate Finance-rådgivare inom fastigheter

Investment Management

Fastighets- och investeringstjänster med europeisk räckvidd

Principal Investments

En europeisk partner för fastighetsutveckling

Catella Group

Catella har verksamhet i 12 länder med lokala kontor i 25 städer. Den geografiska och organisatoriska utbredningen ger diversifiering i både intäkter och resultat.

Hitta oss i ditt land

Catella i siffror

152
Md
SEK i förvaltat kapital
200
M
Euro i totala intäkter de senaste 12 månaderna
12
Länder
+500
Medarbetare