Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Banking

Catella Bank är en internationell nischbank som erbjuder finansiella tjänster och skräddarsydda lösningar. Banken erbjuder även kundanpassade kort och betalningslösningar till internationella banker och e-handlare.

Genom att arbeta nära kunderna och möta deras specifika behov skapar vi mervärde för såväl kunder som aktieägare. Banken har sitt säte i Luxemburg och en filial i Sverige.

Anpassade lösningar för förmögna privatpersoner

Inom tjänsteområdet Wealth Management erbjuder Catella Bank förmögna privatpersoner i Europa ett brett utbud av finansiella tjänster och skräddarsydda lösningar inom såväl kapitalförvaltning som investeringsrådgivning. Catella Bank erbjuder bland annat exklusiva investeringsmöjligheter i fastigheter och onoterade bolag, förvaltning av nordiska aktier, obligationer och hedgefonder, in- och utlåning samt förmögenhetsplanering. Med Catella Banks kompetens och nätverk får kunderna hjälp med att investera eller låna kapital oavsett vilket europeiskt land de befinner sig i. Verksamheten har en egen förvaltnings- och säljorganisation samt ett internationellt nätverk av rådgivare.

Specialiserade kort och betalningslösningar

Inom tjänsteområdet Cards and Payment Solutions erbjuder Catella kort och betalningslösningar till internationella banker och e-handlare som söker specifika nischlösningar. Catella erbjuder betalningstjänster över hela världen – med toppmoderna system mot bedrägerier och andra skräddarsydda tjänster. Som kortutgivare verkar Catella Bank tillsammans med ett stort antal partners i Europa, där korten erbjuds både med kundernas egen logotyp och som neutrala kort. Catella har licens från både VISA och MasterCard, med anpassningsbara lösningar för alla typer av konsumtionsmönster.

Catella Bank

Catella Bank är en internationell nischbank som erbjuder finansiella tjänster och skräddarsydda lösningar. Banken erbjuder även kundanpassade kort och betalningslösningar till internationella banker och e-handlare.

Fokus 2018

Catella Bank fortsätter att rekrytera kompetens med det övergripande målet att öka förvaltat kapital och fortsatt erbjuda kundanpassade och specialiserade tjänster som ett alternativ till större aktörers standardiserade tjänster.

Under 2018 kommer banken att strategiskt bygga Wealth Management via samarbeten och rekrytering av personal. Skräddarsydda fastighetsprodukter kommer att vara en viktig del av erbjudandet som sker i samarbete med Catellas verksamheter inom Corporate Finance och Property Investment Management.

Catellas strategi, att vara en aktiv, alternativ rådgivare och kapitalförvaltare har föranlett en genomgång av verksamheter som inte erbjuder synergier med andra delar av organisationen. En strategisk översyn har därför inletts av kortinlösenverksamheten inom Catella Bank. Kundportföljen reduceras och strategiska alternativ utreds i förhållande till resterande kundportfölj. Tjänsteområdet Card and Payment Solutions kommer fokusera på att skapa samarbeten med nya strategiska partners för att öka kortvolymerna under 2018.

Kontakta oss

Luxemburg

Torben Madsen

Deputy Chief Executive Officer, Catella Bank
Direkt: +352 27751 810
Luxemburg

Dennis Nygren

Head of Wealth Management
Direkt: +352 621 30 59 98

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.