Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Corporate Finance

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kapital.

Catella erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner. Vår främsta målsättning är att skapa värde och lönsamhet för våra kunder genom att erbjuda skräddarsydda finansiella lösningar anpassade för en ständigt föränderlig marknad.

Verksamheten bedrivs av lokala team i 10 länder. Lokal verksamhet och europeisk räckvidd ger Catella mycket goda möjligheter att alltid uppfylla våra kunders olika behov.

Kontakta oss i ditt land

Fokus 2020

De senaste åren har investerarnas intresse för hållbarhet i fastighetssektorn växt sig allt större. Catella stöter allt oftare på investerare som enbart investerar i hållbarhetsklassade fastigheter. Investerare har fått upp ögonen för den här typen av fastigheter och många noterade fastighetsbolag, fastighetsfonder och institutionella investerare har integrerat hållbarhetskriterier i sina portföljer. Kvalitetskontroll vad gäller exempelvis hållbarhetskriterier är också en självklar del av Catellas erbjudande och due dilligence-processer. I de fall då en fastighet inte lever upp till de hållbarhetskrav som har ställts inom projektet kan Catella skapa en handlingsplan för hur fastigheten kan nå dit.

Catella blickar mot nya marknader och utvecklar nya kunderbjudanden där det finns tydlig affärspotential och synergimöjligheter mellan våra affärsområden. Därför lanserades 2018 Catella Logistics Europe, som stärkte både expertisen inom logistikfastigheter och samarbetet mellan affärsområdena Corporate Finance och Property Investment Management. I maj 2019 togs ytterligare steg framåt med lanseringen av Catella Hospitality Europe som fokuserar på hotellinvesteringar.

Head of Corporate Finance

Danmark

Jesper Bo Hansen

Head of Corporate Finance - Nordic countries
Direkt: +45 3393 7593
Frankrike

Emmanuel Schreder

Head of Corporate Finance - Continental Europe
Direkt: +33(0)156797979