Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Corporate Finance

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kapital.

Catella erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner. Vår främsta målsättning är att skapa värde och lönsamhet för våra kunder genom att erbjuda skräddarsydda finansiella lösningar anpassade för en ständigt föränderlig marknad.

Lokal verksamhet och europeisk räckvidd ger Catella mycket goda möjligheter att alltid uppfylla våra kunders olika behov.

Kontakta oss i ditt land

Fokus 2022

Under 2021 har en strategisk skiftning skett i rådgivningsverksamheten mot en högre andel buyside-transaktioner och Catella kommer under det kommande året även att fokusera mer på existerande fastigheter i så kallad forward funding. Samtidigt som den nordiska verksamheten bibehåller en stark marknadsposition inom kvalificerad rådgivning vid fastighetstransaktioner
kommer den att positioneras än mer mot kapitalmarknadstjänster inklusive skuldrådgivning. Catella har de senaste åren byggt upp en stark och hållbar plattform genom samarbete över affärsområdena. Detta i kombination
med en mer selektiv syn på accepterade uppdrag kommer att ge en positiv effekt på bolagets rådgivningsaffär.