Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Corporate Finance

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kapital.

Catella erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner. Vår främsta målsättning är att skapa värde och lönsamhet för våra kunder genom att erbjuda skräddarsydda finansiella lösningar anpassade för en ständigt föränderlig marknad.

Verksamheten bedrivs av lokala team i 10 länder. Lokal verksamhet och europeisk räckvidd ger Catella mycket goda möjligheter att alltid uppfylla våra kunders olika behov.

Kontakta oss i ditt land

Fokus 2018

Den nordiska strategin behåller sitt fokus på att öka Catellas närvaro i Norge och säkra full täckning och en ledande position på den nordiska marknaden. Catella kommer också att öka sitt fokus på aktie- och lånerådgivning. Verksamheterna i kontinentaleuropa kommer fortsatt att fokusera på att öka samarbetet inom och mellan affärsområdena för att stärka Catellas position. Ett gemensamt mål är att stödja utvecklingen av Catellas Property Asset Management-verksamhet. Catella har genom kontoret i Hong Kong skapat en plattform i Asien med målet att stärka relationerna med viktiga investerare i Asien och locka mer kapital till Europa. Detta kommer att gynna Corporate Finance och övriga affärsområden.

Head of Corporate Finance

Danmark

Jesper Bo Hansen

Head of Corporate Finance - Nordic countries
Direkt: +45 3393 7593
Frankrike

Emmanuel Schreder

Head of Corporate Finance - Continental Europe
Direkt: +33(0)156797979

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.