Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Corporate Finance

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kapital.

Catella erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner. Vår främsta målsättning är att skapa värde och lönsamhet för våra kunder genom att erbjuda skräddarsydda finansiella lösningar anpassade för en ständigt föränderlig marknad.

Verksamheten bedrivs av lokala team i 10 länder. Lokal verksamhet och europeisk räckvidd ger Catella mycket goda möjligheter att alltid uppfylla våra kunders olika behov.

Kontakta oss i ditt land

Fokus 2019

Genom ett utvecklat samarbete inom och mellan olika affärsområden ökar Catella nu möjligheterna att i större utsträckning kunna erbjuda kunder unika och attraktiva tjänster och placeringar. Genom att skapa ett tydligt mervärde för kunderna ökar trovärdigheten mot investerare och möjliggör ytterligare tillväxt inom affärsområdet. Samtidigt som Catella bibehåller en stark marknadsposition inom kvalificerad rådgivning vid fastighetstransaktioner kommer den nordiska delen av verksamheten framöver att positioneras än mer mot kapitalmarknadsrelaterade tjänster, med fortsatt fokus på aktie- och lånerådgivning. På den nordiska marknaden har gränsöverskridande samarbeten intensifierats för att möta en ökad efterfrågan gällande skuldrådgivning. I Kontinentaleuropa har Catella en stark position som kvalificerad rådgivare inom fastighetstransaktioner och fortsatt fokus kommer att vara på ett stärkt samarbete mellan affärsområdena och att stödja utvecklingen av Catellas Property Asset Management-verksamhet. Som ett led i det arbetet lanserades under 2018 Catella Logistics Europe, ett samarbete mellan affärsområdet Corporate Finance och Property Investment Management, med syftet att utveckla attraktiva investeringsmöjligheter inom logistikfastigheter. Under året har Catella stärkt upp verksamheten i både London och Hongkong. Kombinerat med en stabil pan-europeisk plattform, kan Catella öka distributionen av europeiska fastighetsprodukter till både asiatiskt och internationellt kapital vilket stärker Catellas position på marknaden.

Head of Corporate Finance

Danmark

Jesper Bo Hansen

Head of Corporate Finance - Nordic countries
Direkt: +45 3393 7593
Frankrike

Emmanuel Schreder

Head of Corporate Finance - Continental Europe
Direkt: +33(0)156797979

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.