Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Equity, Hedge and Fixed income funds

Som en av Nordens främsta oberoende fondförvaltare erbjuder Catella privata och institutionella investerare fonder med aktiv förvaltning och nordiskt investeringsfokus. För institutionella investerare erbjuder Catella också systematiska fonder med hög riskjusterad avkastning och låg korrelation mot andra tillgångsslag.

Aktivt förvaltade fonder med nordiskt fokus

Inom Mutual Funds erbjuder Catella aktivt förvaltade aktie-, ränte- och hedgefonder med fokus på nordiska tillgångar. Catella förvaltar för närvarande tio fonder med olika inriktning. Målsättningen är att erbjuda privata och institutionella investerare attraktiva, långsiktiga alternativ oavsett marknadsläge och behov. Ett starkt inslag i erbjudandet är produkter vars syfte är att generera en positiv avkastning oberoende av marknadsutveckling.

Gå till Catella Fonder

Global aktör inom systematiska fonder

Catella har en stark ställning inom området Systematic Funds. Institutionella investerare från hela världen väljer att placera i dessa globalt konkurrenskraftiga produkter. De systematiska fonderna förvaltas med stöd av statistiska modeller, där stora mängder data från hela världen sammanställs och ligger till grund för strategier med historiskt vinstgivande utfall. Fonderna investerar globalt i likvida värdepapper på valuta-, ränte- och aktiemarknaden och har en skalbar affärsmodell som kan hantera stora volymer.

Det relativa oberoendet av såväl aktiemarknaden som andra tillgångsslag är positiv för den riskjusterade avkastningen i kundernas portföljer. Som en av pionjärerna inom området smarta betastrategier skapar Catella genom Systematic Funds mervärde genom exponering på aktiemarknaden oavhängigt av bolagens marknadsvärde – och erbjuder därmed ett tydligt alternativ till passivt förvaltade indexmandat.

Gå till Systematic Funds