Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Investment Management

Catella är en ledande specialist inom europeiska fastighetsinvesteringar. Vi erbjuder institutionella och andra professionella investerare attraktiv, riskjusterad avkastning via reglerade fastighetsfonder, kapitalförvaltning och projektledning i tidiga faser av utvecklingsprojekt.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar i Europa, som erbjuder institutionella och andra professionella investerare attraktiv, riskjusterad avkastning via två olika tjänsteområden: Property Funds och Property Asset Management.

Property Funds erbjuder specialiserade fonder med olika investeringsstrategier vad det gäller risk- och avkastningsnivåer, typ av fastigheter och lägen. Investerare får genom över 20 öppna specialiserade fastighetsfonder tillgång till fondförvaltning och effektiv allokering mellan olika europeiska marknader. Förvaltningen kombinerar avancerad specialistkunskap och lokalkännedom.

Genom tjänsteområdet Property Asset Management erbjuder Catella kapitalförvaltning för fastighetsfonder, andra institutioner, family office och förmögna kunder.

Project Management, som redovisas inom tjänsteområdet Property Asset Management, erbjuder investeringsmöjligheter på ett tidigt stadium i utvecklingsprojekt. Catella identifierar utvecklingsmöjligheter för mark och fastigheter, arrangerar projektfinansiering, deltar i samfinansiering och genomför försäljning när ett byggnadstillstånd har beviljats.

Catella skapar sammanfattningsvis värde under processens samtliga faser – från identifiering och förvärv av projekt till finansiering, strategisk förvaltning och, slutligen, försäljning. Verksamheten drivs av lokala team runtom i Europa, som tillsammans erbjuder Catellas kunder bred kunskap om de lokala fastighetsmarknaderna kombinerat med europeisk bredd.

Värdeskapande affärsmodell

Hitta oss i ditt land

Fokus 2023

Efter flera framgångsrika år av tillväxt ser Property Investment Management fortsatt stora möjligheter till expansion. Affärsområdet har hög potential för fortsatt organisk tillväxt genom att vidareutveckla fonderbjudandet inom nya investeringssegment och marknader samt skala upp befintliga produkter. Våra tjänster inom Asset Management och Project Management är en avgörande del av vårt erbjudande och vi ser en ökad efterfrågan på värdeskapande  förvaltning och hög kvalite på projektutveckling. Catellas starka paneuropeiska plattform och starka investeringsstrategierbjudande innebär möjligheter att fortsätta attrahera investerare med internationellt fokus.

Head of Property Investment Management

Finland

Timo Nurminen

Head of Property Investment Management
Direkt: +358 10 5220 219
Ladda ner vCard