Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Property Investment Management

Catella är en ledande specialist inom europeiska fastighetsinvesteringar. Vi erbjuder
institutionella och andra professionella investerare attraktiv, riskjusterad avkastning
via reglerade fastighetsfonder, kapitalförvaltning och projektledning i tidiga faser av
utvecklingsprojekt.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar i Europa, som erbjuder institutionella och andra professionella investerare attraktiv, riskjusterad avkastning via två olika tjänsteområden: Property Funds och Property Asset Management.

Property Funds erbjuder specialiserade fonder med olika investeringsstrategier vad det gäller risk- och avkastningsnivåer, typ av fastigheter och lägen. Investerare får genom 17 öppna specialiserade fastighetsfonder tillgång till fondförvaltning och effektiv allokering mellan olika europeiska marknader. Förvaltningen kombinerar avancerad specialistkunskap och lokalkännedom.

Genom tjänsteområdet Property Asset Management erbjuder Catella kapitalförvaltning för fastighetsfonder, andra institutioner, family office och förmögna kunder.

Project Management, som redovisas inom tjänsteområdet Property Asset Management, erbjuder investeringsmöjligheter på ett tidigt stadium i utvecklingsprojekt. Catella identifierar utvecklingsmöjligheter för mark och fastigheter, arrangerar projektfinansiering, deltar i samfinansiering och genomför försäljning när ett byggnadstillstånd har beviljats.

Catella skapar sammanfattningsvis värde under processens samtliga faser – från identifiering och förvärv av projekt till finansiering, strategisk förvaltning och, slutligen, försäljning. Verksamheten drivs av lokala team runtom i Europa, som tillsammans erbjuder Catellas kunder bred kunskap om de lokala fastighetsmarknaderna kombinerat med europeisk bredd.

Värdeskapande affärsmodell

Hitta oss i ditt land

Fokus 2018

Den europeiska fastighetsmarknaden förväntas förbli aktiv, med fortsatta kapitalinflöden. Den största utmaningen för många investerare är att hitta investeringar som uppfyller avkastningskraven. Catella avser ta tillvara tillväxtmöjligheterna genom potentiella förvärv och etablering av nya verksamheter. Den starka tillväxten inom förvaltat kapital i fastighetsfonderna kräver ett aktivt skapande av investeringsmöjligheter och Catella kommer därför att fortsätta att aktivt utveckla sitt erbjudande för att uppfylla investerarnas krav. Property Asset Management kommer att fokusera på att stärka och utöka sin befintliga verksamhet och även starta ett samarbete med fastighetsinvesterings- och kapitalförvaltningsbolaget APAM Ltd, som uteslutande verkar på den brittiska marknaden, vilken Catella ingått ett villkorat aktieköpsavtal om förvärv av aktiemajoriteten. Inom Projekt Management förväntar sig Catella en ökad efterfrågan från investerare som önskar investera i utvecklingsprojekt inom logistiksegmentet. 

Head of Property Investment Management

Finland

Timo Nurminen

Head of Property Investment Management
Direkt: +358 10 5220 219

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.