Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Property Investment Management

Catella är en ledande specialist inom europeiska fastighetsinvesteringar. Vi erbjuder
institutionella och andra professionella investerare attraktiv, riskjusterad avkastning
via reglerade fastighetsfonder, kapitalförvaltning och projektledning i tidiga faser av
utvecklingsprojekt.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar i Europa, som erbjuder institutionella och andra professionella investerare attraktiv, riskjusterad avkastning via två olika tjänsteområden: Property Funds och Property Asset Management.

Property Funds erbjuder specialiserade fonder med olika investeringsstrategier vad det gäller risk- och avkastningsnivåer, typ av fastigheter och lägen. Investerare får genom 17 öppna specialiserade fastighetsfonder tillgång till fondförvaltning och effektiv allokering mellan olika europeiska marknader. Förvaltningen kombinerar avancerad specialistkunskap och lokalkännedom.

Genom tjänsteområdet Property Asset Management erbjuder Catella kapitalförvaltning för fastighetsfonder, andra institutioner, family office och förmögna kunder.

Project Management, som redovisas inom tjänsteområdet Property Asset Management, erbjuder investeringsmöjligheter på ett tidigt stadium i utvecklingsprojekt. Catella identifierar utvecklingsmöjligheter för mark och fastigheter, arrangerar projektfinansiering, deltar i samfinansiering och genomför försäljning när ett byggnadstillstånd har beviljats.

Catella skapar sammanfattningsvis värde under processens samtliga faser – från identifiering och förvärv av projekt till finansiering, strategisk förvaltning och, slutligen, försäljning. Verksamheten drivs av lokala team runtom i Europa, som tillsammans erbjuder Catellas kunder bred kunskap om de lokala fastighetsmarknaderna kombinerat med europeisk bredd.

Värdeskapande affärsmodell

Hitta oss i ditt land

Fokus 2019

Det finns idag ökade krav från investerare att hitta placeringar som uppfyller en nivå avseende riskjusterad avkastning, en utveckling som Catella ämnar möta med ett aktivt skapande av nya investeringsmöjligheter i fastighetssektorn genom att utveckla sitt erbjudande inom både Property Funds och Property Asset Management. I och med förvärvet och integrationen av APAM samt etablerandet av nya verksamheter inom framför allt logistiksegmentet, samt den planerade lanseringen av den första Luxemburgbaserade fastighetsfonden är Catella väl positionerat för att ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som finns och uppfylla investerarnas krav.

Head of Property Investment Management

Finland

Timo Nurminen

Head of Property Investment Management
Direkt: +358 10 5220 219

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.