Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Property Investment Management

Catella är en ledande specialist inom europeiska fastighetsinvesteringar. Vi erbjuder institutionella och andra professionella investerare attraktiv, riskjusterad avkastning via reglerade fastighetsfonder, kapitalförvaltning och projektledning i tidiga faser av utvecklingsprojekt.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar i Europa, som erbjuder institutionella och andra professionella investerare attraktiv, riskjusterad avkastning via två olika tjänsteområden: Property Funds och Property Asset Management.

Property Funds erbjuder specialiserade fonder med olika investeringsstrategier vad det gäller risk- och avkastningsnivåer, typ av fastigheter och lägen. Investerare får genom över 20 öppna specialiserade fastighetsfonder tillgång till fondförvaltning och effektiv allokering mellan olika europeiska marknader. Förvaltningen kombinerar avancerad specialistkunskap och lokalkännedom.

Genom tjänsteområdet Property Asset Management erbjuder Catella kapitalförvaltning för fastighetsfonder, andra institutioner, family office och förmögna kunder.

Project Management, som redovisas inom tjänsteområdet Property Asset Management, erbjuder investeringsmöjligheter på ett tidigt stadium i utvecklingsprojekt. Catella identifierar utvecklingsmöjligheter för mark och fastigheter, arrangerar projektfinansiering, deltar i samfinansiering och genomför försäljning när ett byggnadstillstånd har beviljats.

Catella skapar sammanfattningsvis värde under processens samtliga faser – från identifiering och förvärv av projekt till finansiering, strategisk förvaltning och, slutligen, försäljning. Verksamheten drivs av lokala team runtom i Europa, som tillsammans erbjuder Catellas kunder bred kunskap om de lokala fastighetsmarknaderna kombinerat med europeisk bredd.

Värdeskapande affärsmodell

Hitta oss i ditt land

Fokus 2021

Affärsområdet har stor potential att fortsätta på den inslagna banan med god tillväxt och ökade volymer, med ett särskilt fokus på Property Funds. Genom
till exempel saminvesteringar i form av noga utvalda expansionsprojekt via det nya affärsområdet Principal Investments stöds tillväxten ytterligare.
Med målet att öka det interna samarbetet och synergierna ytterligare har värdekedjan utökats, bland annat genom att kapital från Property Funds förvaltas av Property Asset Management i flera europeiska länder.

Head of Property Investment Management

Finland

Timo Nurminen

Head of Property Investment Management
Direkt: +358 10 5220 219
Ladda ner vCard