Skip to content Go to main navigation Go to language selector

FlexLiv

FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från ett traditionellt livsparande och en aktiv fondförsäkring och har som mål att skapa en stabil avkastning på ditt pensionskapital samtidigt som riskerna är väl avgränsade. FlexLiv erbjuder en trygg förvaltning med ett stort inslag av flexibilitet för den enskilde pensionsspararen avseende förvaltningens inriktning. FlexLiv är ett produktsamarbete mellan Catella och Danica Pension.

Ta kontroll över ditt pensionssparande

FlexLiv ger dig en tydlig överblick över de risker och möjligheter som finns i förvaltningen av ditt pensionskapital. Genom att samla så stora delar som möjligt av pensionssparandet under samma tak skapas förutsättningar för en genomtänkt och individanpassad förvaltning. FlexLiv lämpar sig bland annat för flytt av befintligt pensionskapital, avsättningar enligt kompletteringsregeln och för direktpensioner.

Kostnadseffektiv och professionell förvaltning

Pensionsprodukter kan ofta vara svårbegripliga med höga avgifter och låg transparens. Genom FlexLiv erbjuds en kostnadseffektiv förvaltning som är enkel att förstå.

FlexLiv förvaltas av Catella och syftar till att nå högsta möjliga avkastning givet den risknivå som kunden har valt. Förvaltarens uppgift är att allokera kapitalet aktivt mellan de olika tillgångsslag som ingår i förvaltningen.

Tre risknivåer

Genom FlexLiv får du som kund möjlighet att anpassa din pensionsförvaltning genom att själv välja inriktning och risknivå efter ålder och livssituation. FlexLiv kan tecknas med tre distinkta riskprofiler benämnda Låg, Mellan och Hög, där kapitalet investeras i tillgångsslagen aktier, räntebärande och alternativa investeringar. Riskprofil Låg har den lägsta andelen aktier i förhållande till övriga tillgångsslag och riskprofil Hög har omvänt den högsta andelen aktier.

Förvaltningsresultat

LÅG RISK 31 DEC 2020 YTD 2020 2019 2018 2017 2016
Sverige  0,57%   3,44%  9,59%  -1,44% 3,63% 2,22% 
USA  0,04%  1,70% 10,30%  0,19% 3,59% 3,88% 
Europa  0,31%  -1,11% 11,62%  -1,49% 4,64% 1,16% 
Asia-Pacific  0,45%  1,20%  8,02%  -1,09% 4,31% 3,07% 
Tillväxtmarknader  0,80%  1,18% 7,81%  -1,90% 6,56% 4,13% 
Catella Global  0,42%  2,27% 9,33%  -0,94% 4,19% 2,90% 
MELLANRISK 31 DEC 2020 YTD 2020  2019 2018 2017 2016 
Sverige  0,85%   6,76%  18,19%  -2,23% 5,84% -
USA  -0,33%  1,94%  18,79%  1,05%  5,24% -
Europa  0,26%  -3,48%  16,22%  -4,42% 7,24% -
Asia-Pacific  0,47%  -1,14%  14,69%  -1,65% 6.37%
Tillväxtmarknader  1,34%  1,53%  13,32%  -3,74% 12,11%
Catella Global  0,45%  2,51% 17,21%  -1,71% 6,93% 5,45%
HÖG RISK 31 DEC 2020 YTD 2020 2019 2018 2017 2016 
Sverige 1,11%   9,96% 25,92%  -4,34%  6,48% 9,40% 
USA  -0,66%  3,38% 26,95%  1,62% 7,14% 12,88% 
Europa  0,19%  -5,68% 23,88%  -6,62% 10,32% 4,44% 
Asia-Pacific  0,53%  -2,34% 20,22%  -6,31% 8,48% 9,46% 
Tillväxtmarknader  1,91%  2,21% 19,55%  -4,13% 16,13% 12,63% 
Catella Global  0,33%  4,94% 24,63%  -2,56% 8,99% 8,45% 

 

Faktablad - FlexLiv